Par skolu

Konkurētspējīgs, spriestspējīgs, pašmotivēts un orientēts uz izglītības iegūšanu mūža garumā - tas ir ETV absolvents
Eiropas Tālmācības vidusskola ir nepārtrauktā kustībā un attīstībā, strādājot mērķtiecīgi šodien labākai nākotnei
  • Eiropas Tālmācības vidusskola ir dibināta 2013.gada 11.oktobrī.

  • Mēs esam orientēti uz elastīgu, kvalitatīvu izglītības procesa nodrošinājumu, atbalstot izglītojamos viņu pašmācības procesā.

  • Aktīvi paplašinām sadarbību ar koledžām un universitātēm Latvijā un ārzemēs. Absolvējot ETV Latvijas augstākās izglītības un tālākizglītības mācību iestādes piedāvās Tev dažādas studiju atlaides.

  • Mēs, skolas administrācijas un pedagogu komanda, esam cilvēki, kurus vieno kopīgs mērķis- popularizēt tālmācības ideju, paplašināt tās pieejamību un nodrošināt izglītības ieguves iespēju gan Latvijā dzīvojošajiem, gan Eiropā un visā plašājā pasaulē!

  • Atbildība, sadarbība un attīstība - tās ir mūsu skolas vērtības cilvēkcentrētā veidā.

  • ETV pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartos noteikto izglītības mērķu sasniegšanu, radot apstākļus vispusīgi izglītotas, radošas personības veidošanai, izglītojamo nepārtrauktai izglītības turpināšanai, veiksmīgai profesijas izvēlei, patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē, kā arī sekmētu izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem.

  • ETV mērķis ir, lai ikviens izglītojamais būtu konkurētspējīgs un atbildīgs sabiedrības dalībnieks, kurš ir spriestspējīgs , pašmotivēts un orientēts uz izglītības iegūšanu mūža garumā, tādējādi spējot pielāgoties mainīgajai darba videi.

Pasniedzēji

Mūsu pasniedzēji nebaidās no tehnoloģijām un tās izmanto pilnībā, lai veiksmīgāk pasniegtu mācību vielu mūsu studentiem. Iepazīsties ar mūsu mācībspēku!  
Katrīna Vēvere, Angļu valoda

Katrīna Vēvere

Angļu valoda

Jeļena Azareviča, Matemātika

Jeļena Azareviča

Matemātika

Svetlana Azareviča, Ķīmija

Svetlana Azareviča

Ķīmija

Inese Kalnmeiere, Uzņēmējdarbības pamati

Inese Kalnmeiere

Uzņēmējdarbības pamati

Anda Geidāne, Ģeogrāfija

Anda Geidāne

Ģeogrāfija

Marina Jefremova, Krievu valoda

Marina Jefremova

Krievu valoda

Inga Dunke, Karjeras konsultants

Inga Dunke

Karjeras konsultants

Ilze Klāva, Latviešu valoda. Literatūra

Ilze Klāva

Latviešu valoda. Literatūra

Jānis Krievkalns, Vēsture un sociālās zinātnes

Jānis Krievkalns

Vēsture un sociālās zinātnes

Valerijs Iricjans, Fizika. Inženierzinības

Valerijs Iricjans

Fizika. Inženierzinības

Aija Randoha, Bioloģija, Bioloģija II

Aija Randoha

Bioloģija, Bioloģija II

Andrejs Pāvils Simonovs, Dabaszinības

Andrejs Pāvils Simonovs

Dabaszinības

Maija Skopāne, Latviešu valoda. Literatūra

Maija Skopāne

Latviešu valoda. Literatūra

Ināra Užule, Matemātika

Ināra Užule

Matemātika

Nataļja Meļņika, Vācu valoda

Nataļja Meļņika

Vācu valoda

Ināra Losāne, Latviešu valoda. Literatūra

Ināra Losāne

Latviešu valoda. Literatūra

Katerina Terlanova, Franču valoda

Katerina Terlanova

Franču valoda

Nataļja Seļina, Angļu valoda

Nataļja Seļina

Angļu valoda

Krista Delvere, Mūzika

Krista Delvere

Mūzika

Karnēlija Keiša, Vizuālā māksla. Kultūra un māksla I

Karnēlija Keiša

Vizuālā māksla. Kultūra un māksla I

Modrīte Mazure-Vucāne, Sociālās zinātnes II. Latvijas un pasaules vēsture. Sociālās zinības

Modrīte Mazure-Vucāne

Sociālās zinātnes II. Latvijas un pasaules vēsture. Sociālās zinības

Inna Dvorecka, Krievu valoda

Inna Dvorecka

Krievu valoda

Liene Glaudāne, Sports un veselība

Liene Glaudāne

Sports un veselība

Agita Līdumniece, Teātra māksla

Agita Līdumniece

Teātra māksla

Kate Kļaviņa-Rīvīte, Digitālais dizains. Dizains un tehnoloģijas

Kate Kļaviņa-Rīvīte

Digitālais dizains. Dizains un tehnoloģijas

Anna Paļčevska, Izglītojamo mentore

Anna Paļčevska

Izglītojamo mentore

Zane Drozdova, Latviešu valoda. Literatūra

Zane Drozdova

Latviešu valoda. Literatūra

Darja Voitjuka, Projekta darbs

Darja Voitjuka

Projekta darbs

Starptautiskā sadarbība un dalība projektos

Sadarbojamies ar dažādām skolām un uzņēmumiem kā Latvijā, tā ārzemēs. Pieredze ar lielākajām un prestižākajām tālmācības skolām Latvijā, Lielbritānijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Spānijā, Rumānijā, Bulgārijā, kā arī Lietuvā, Igaunijā!

Skolas padome

Vecāki:
Skolas padomes priekšsēdētāja: Ilona Pavlovska  ilona.pavlovska@gmail.com

Nataļja Jegorova n.kascejeva@gmail.com
Jeļena Berzupe-Finka leana.l@inbox.lv
Ūna Haibulajeva konfekte@apollo.lv

Skolēni:
Roberts Bārzdainis  robertsetv@gmail.com
Annija Upīte uannieee@gmail.com
 
Skolotāji:
priekšsēdētājas vietniece: Linda Feldmane etv@eiropasskola.lv   
Zane Drozdova  zane.drozdova@eiropasskola.lv

Studentu atsauksmes

Eiropas Tālmācības vidusskolas atsauksmes no izglītojamajiem un absolventiem.

Eiropas Tālmācības vidusskolu uzgāju pavisam nejauši. Pandēmijas laikā mācoties attālināti no mājām, sapratu, ka attālinātajās mācībās manas sekmes ir uzlabojušās, tāpēc nolēmu vairāk ieskatīties tālmācības skolu piedāvājumos. ETV izcēlās ar plašo mācību virzienu izvēli un iespēju gūt studiju atlaides augstskolās un koledžās ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, kas ir kā motivācija tiekties pēc labiem rezultātiem. Arī fantastiskā skolas administrācija bija ļoti laipna un ar prieku atbildēja uz neskaidrajiem jautājumiem, kad nolēmu iestāties Eiropas Tālmācības vidusskolā. Viss mācību process norit bez steigas un salīdzinot mācības klātienē un ETV, mācību moduļu grafiks nav pārbāzts un nerodas liek stresa sajūta, kā arī pati darba vide ir daudz organizētāka un ir vieglāk orientēties mācību grafikā. Es noteikti iesaku ETV tiem studentiem, kuri vēlas pāriet no klātienes mācībām uz tālmācību un vēlas justies brīvāk mācību vidē. ETV ir ideāla skola, kura dod iespēju mācības pielāgot savas dienas vai pat darba grafikam. 

Ieva Muciniece Ieva Muciniece

Mācos Eiropas Tālmācības vidusskolā jau trešo gadu, un ne reizi neesmu nožēlojusi, ka izvēlējos tieši šo skolu. Šeit ir ļoti atsaucīgas skolotājas, kuras vienmēr gatavas atbildēt uz interesējošiem mums jautājumiem un, protams, palīdz mums apgūt zināšanas, lai veiksmīgi beigtu vidusskolu :) Noteikti iesaku!

Nellija ŽakaNellija Žaka

Esmu no sirds priecīgs, ka mana izvēle bija tieši šī skola, jo man izdevās veiksmīgi apvienot mācības ar darbu un kursiem. Pats galvenais ir, ka jebkurš cilvēks var mācīties bez stresa, un tad, kad pašam/ai ir laiks. Lieliski izstrādāta mācību vide, kuru var izprast katrs. Mācību materiāls ir kodolīgs un viegli izprotams. Ar Eiropas Tālmācības vidusskolu bija patīkama pieredze, jo skolotāji un administrācija ir ļoti atsaucīgi! Viņi atbildēs uz visiem Taviem uzdotajiem jautājumiem, kā arī, skolā sagaidīs ar plašu smaidu. Viennozīmīgi - labākā tālmācības vidusskola, ko izvēlēties! Paldies ETV! :)

Artjoms GolovkinsArtjoms Golovkins
Sadarbība ar Latvijas augstskolām
Izvirzot savas izglītības mērķus, daudzi plāno turpināt izglītības iegūšanu augstskolās.
Priekšrocība, ko sniedz mūsu skolā iegūtais izglītības atestāts, ir mācību maksas atlaides profesionālajā tālākizglītībā,  koledžās un augstskolās Latvijā. 
Ir izveidota sadarbība ar vairākiem uzņēmumiem, kas piedāvā mūsdienīgu pieeju zināšanu apguvē un papildus inovatīva mācību procesa nodrošināšanā. 
Piesakies un iegūsti pamata vai vidējo izglītību modernā veidā – tālmācībā
Īpaši izstrādāti mācību materiāli, pārdomāts mācību process un elastīgi grafiki – viss, lai mācīties Tev būtu ērti un interesanti! 

Moderna mācību vide

Tālmācība

Mūsdienīgi pasniedzēji

Dokumenti

Iekšējās kārtības noteikumi:

Iekšējās kārtības noteikumi.doc Lejupieladēt

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība:

1-27_8_Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.doc Lejupieladēt

Izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas nākamajā klasē un atskaitīšanas noteikumi:

1-27_1_Izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas nākamajā klasē un atskaitīšanas noteikumi.pdf Lejupieladēt

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk