Ekoskolu programma

 Esam pirmā tālmācības skola Ekoskolu programmā!
Lai gan jau ilgu laiku sabiedrībā pastāv ilgtspējīgas attīstības problēma, tomēr tikai 20. gadsimtā pasaulē vides izglītības fondi sāka iesaistīt skolas ekoloģijas problēmu risināšanā. Vides izglītības fonds ir Latvijas pārstāvis starptautiskajā sabiedriskajā organizācijā FEE (Foundation for Environmental Education), kuras darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. Vides izglītību var definēt kā izglītības sistēmu, kuras pamatā ir sabiedrības centieni veidot veselīgu vidi un dzīvot videi draudzīgā sabiedrībā saskaņā ar dabu, vienlaikus risinot sabiedrības attīstībai būtiskus jautājumus.
2022. gada Eiropas Tālmācības skola uzsāka dalību EKOSKOLU PROGRAMMĀ kura ir viens no visaptverošākajiem un arī populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas vides pārvaldes sistēmas izveide visā skolas dzīvē. Tomēr ekoskola ir kas daudz vairāk par vides pārvaldi skolā. Tā ir programma, kas veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido personisko attieksmi un iesaista apkārtējo sabiedrību.

2023. gadā saņemts ZAĻAIS DIPLOMS un piešķirts EKOSKOLAS nosaukums.

ETV vides kodekss

2023./2024. m.g. tēma – “Mežs”

Nedrīkst aizmirst, ka aptuveni pusi no Latvijas klāj meži, un tiem ir būtiska loma dabā, cilvēku dzīvē un valsts ekonomikā. Svarīgi, lai, izcērtot mežus savām vajadzībām, mēs to vienmēr darītu tā, lai sargātu mežu un visas citas vērtības, kuras gūstam mežā. Vairāk informācija: https://ekoskolas.lv/lv/ekoskolu-temas/mezs
·       Veidot izpratni par meža lomu dabā un cilvēku dzīvē (mājas augiem, dzīvniekiem, atpūta un arī resursi cilvēkiem).
·       Veicināt skolēnu interesi par mežu kā aizraujošu vidi atpūtai, hobijiem, mācībām un sportam ikdienā (arī ziemā).
·       Rīkoties atbildīgi pret meža resursiem – saglabājot bioloģisko daudzveidību, taupot papīru u.c.
·       pētīt mežu kā ekosistēmu, izpētiet bioloģisko daudzveidību tajā, pastāvošās mijiedarbības un interesantus faktus;
·       gūt pamatzināšanas, kā cilvēki izmanto mežu? Kā varam saimniekot atbildīgi un samazināt sliktās sekas, kas rodas dabā? Kādas problēmas pastāv pašreizējā mežu apsaimniekošanas praksē? Kā tās varētu risināt?;
·       izzināt izciršanas iemesliem citur pasaulē;
·       izprast meža ietekmi uz klimatu.
Izglītot bērnus, vecākus, darbiniekus mācību gada garumā par mežu – tā veidiem, resursiem, iespējām taupīt un saudzēt 

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk