Vispārizglītojošais virziens

 Iesakām jauniešiem, kuriem ir plašs interešu loks. 

Informācija par programmu

Vispārējās vidējās izglītības programma
10.-11.klasēs: 65 EUR/mēnesī, 12.klasē 69 EUR/mēnesī (9 mācību mēneši)
+ 30.00 EUR (vienreizējs maksājums)
Pamatizglītības apliecība
  • 31016014
  • Nr. V-2950
  • Latviešu

Kāpēc izvēlēties mācības Eiropas Tālmācības vidusskolā?

Īpaši izstrādāti mācību materiāli, pārdomāts mācību process un elastīgi grafiki – viss, lai mācīties Tev būtu ērti un interesanti! 
Mācoties Eiropas Tālmācības vidusskolā, izglītojamais: 

Moderna mācību vide

Elastīgs grafiks

Mūsdienīgi pasniedzēji

Klātienes aktivitātes

Ar ko šis virziens ir īpašs?

Ja neesi pārliecināts par turpmākajām studiju gaitām vai karjeras virzienu, šis priekšmetu grozs nodrošina standarta priekšmetu apgūšanu.
Bez liekas slodzes: pamatkursu un padziļināto kursu apguvē iekļauts viss nepieciešamais! 
Sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem: lai Tu varētu sasniegt izcilus rezultātus!  
Iepazīsties ar mācībspēku
Mūsu pasniedzēji nebaidās no tehnoloģijām un tās izmanto pilnībā, lai veiksmīgāk pasniegtu mācību vielu mūsu studentiem. Iepazīsties ar mūsu mācībspēku! 

Mācību priekšmetu saraksts

Balstoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem", apgūst kursus Vēsture I un Sociālās zinātnes I. Skolēniem, kuri līdz 2024.gada 1.septembrim uzsākuši apgūt pamatkursu “Vēsture un sociālās zinātnes I”, izglītības iestāde nodrošina tā pilnu apguvi, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 31. augustam.
Izglītojamais:
  • izvēlas vienu B1 valodu apguvei no skolā piedāvātajam
  • apgūst 3 padziļinātos kursus 12.klasē. Divos no šiem kursiem kārto Centralizēto eksāmenu 
  • var papildus izvēlēties Digitālo dizainu. Projekta darbs ir obligāts kurss visiem.

Pieteikuma anketa

Uzņēmējdarbības virziens

Dabaszinātņu virziens

Valodu virziens

Matemātikas un IT virziens

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk