Beidzas Mācības pieaugušajiem 9.kārta un noslēdzas projekts

Paldies katram un katrai apgūstot digitālās prasmes 160 stundu apjomā, kas bija jaunām zināšanām pildīts piedzīvojums. Tieši tāpat arī ceram, ka šīs zināšanas būs noderīgas arī turpmākajos dzīves notikumos!

SIA Eiropas Tālmācības centrs, tās struktūrvienības struktūrvienība Profesionālās tālākizglītības centrs "Eiropas Tālmācības centrs" ES fondu projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtas ietvaros profesionālās pilnveides apliecību saņēma 314 izglītojamie.

Kopā, kopš 2019.gada  SIA Eiropas Tālmācības centrs,  tās struktūrvienības Eiropas Tālmācības vidusskola un vēlāk  Profesionālās tālākizglītības centrs "Eiropas Tālmācības centrs", startēja kopš 4.kārtas, īstenojot sekojošas programmas:

 • Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā
 • Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai 
 • Uzņēmējdarbības pamati Eiropas Savienībā
 • Digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanai 
 • Digitālā satura veidošana
 • Labvēlīgas mācību vides psiholoģija 
 • Normatīvie dokumenti attālināto mācību organizēšanā un digitālo tehnoloģiju izmantošanā
 • Digitālais mārketings
 • Digitālā pratība darba vidē
 • Digitālās kompetences izglītības procesā skolās
 • E-komercija
 • Digitālā satura veidošana un izmantošana izglītībā
 • Komunikācija un sadarbība komandas vadīšanā digitālā vidē
 • Komunikācijas meistarība sociālajos tīklos
 • Datorgrafika un 3D modelēšana
 • Digitālās tehnoloģijas un rīki jēgpilna digitālā satura izstrādei
 • Mākoņtehnoloģiju izmantošana darbam attālināti un klātienē
 • Projektu vadība veiksmīgai biznesa mērķu sasniegšanai atbilstoši Latvija 2030 prioritārajām jomām
 • Radošā uzņēmējdarbība un inovāciju ieviešana
 • Zaļā ekonomika un uzņēmējdarbība
 • Digitālais mārketings
 • E-komercija
 • Komunikācija un sadarbība komandas vadīšanā digitālā vidē
 • Komunikācijas meistarība sociālajos tīklos
 • Klientu un sadarbības partneru attiecību vadība, pielietojot komunikācijai biznesa vidē nepieciešamās angļu valodas prasmes
 • Sociālā aprūpe 
 • Digitālā biroja darba vadība
 • Programmēšanas valoda C#
 • Komunikācijas meistarība sociālajos mēdijos kā digitālā mārketinga instruments
 • Digitālā un interaktīvā satura izstrāde un izmantošana
 • Pamata digitālās prasmes konkurētspējas paaugstināšanai
 • Datorzinības bez priekšzināšanām

Projekts noslēdzies 2023.gada 31.oktobrī . Informāciju par iepriekšējām kārtām meklē centra sadaļā Aktualitātes
Mūsu komanda Jums ir pateicīga!

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk