Starptautiskā sadarbība un pieredze
+371 25699906
LV | RU | EN

Starptautiskā sadarbība un pieredze

 • Eiropas Tālmācības vidusskolai ir plaša  starptautiskā pieredze. Sadarbojamies ar lielākajām un prestižākajām tālmācības skolām Lielbritānijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Spānijā, Rumānijā, Bulgārijā, kā arī Lietuvā, Igaunijā un Latvijā!
 • Eiropas Tālmācības vidusskola izmanto Somijas izglītības sistēmas piemēru, kas ir nosaukts par vienu no labākajiem pasaulē!

 

Eiropas Tālmācības vidusskola – ECL eksaminācijas centrs!Eiropas Tālmācības vidusskola sadarbībā ar ECL starptautiskās testēšanas institūciju ECL CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MODERN LANGUAGES piedāvā iespēju iegūt starptautiski atzītu sertifikātu mācībām un darbam.

 
 

 Esam Eiropas Tālmācības un e-mācību asociācijas biedri kopš 2017.gada, kas veicina zināšanu un pieredzes apmaiņu starp profesionāļiem tālmācības un e-mācību jomā.

 
 

 2017.gadā esam noslēguši sadarbības līgumu ar starptautisko Oxford Learning college Lielbritānijā, lai nodrošinātu mūsu skolas studentus un citus interesentus ar iespēju kārtot A-levels pārbaudījumus mācībām Lielbritānijā.

 
 

 Pieredzes apmaiņa starp tālmācības skolām Somijā, Igaunijā, Lietuvā un Latvijā 2015.gada ietvaros, kura mērķis bija uzlabot profesionālās prasmes un iemaņas skolotājiem un skolas administrācijai un pārņemt labās prakses piemērus un metodes no citām tālmācības skolām pieaugušo apmācībā. (Nr. NPAD 2015/10256)

 
  

 Erasmus + programmas projekts (KA1) „Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekts Nr.2017-1-LV01_KA101-035319 „Vēro, mācies, ievies!”. Projekta partneri Bulgārija, Spānija un Rumānija. Projekta mērķis bija gūt starptautisku pieredzi un pārņemt labās prakses piemērus, uzlabojot un modernizējot tālmācības mācību procesa organizēšanu elektroniskajā mācību vidē dabaszinātņu mācību priekšmetos un veicināt efektīvu Eiropas Tālmācības vidusskolas attīstību, paaugstinot izglītības iestādes vadības un skolotāju profesionālās kompetences.

 
 

 Nordplus Adult projekts "Improvement of professional skills in teaching natural science subjects based on finding the best practice and acquiring new methods in distance educations for adults" Nr. NPAD 2017/10140 bija balstīts uz pieredzes apmaiņu starp tālmācības skolām Norvēģijā un Zviedrijā ar uzsvaru uz dabaszinātņu priekšmetiem.

 

Eiropas Tālmācības vidusskola piedalās projektā

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

   

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 • neformālās izglītības programmu īstenošana

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas

 • mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

 • Projekta koordinators: Laura Lika, kursi@eiropasskola.lv, 22038287

Sīkāka informācija

www.macibaspieaugusajiem.lv

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”


«