Starptautiskā sadarbība un pieredze
+371 25699906
LV | RU | EN

Starptautiskā sadarbība un pieredze

  • Eiropas Tālmācības vidusskolai ir plaša  starptautiskā pieredze. Sadarbojamies ar lielākajām un prestižākajām tālmācības skolām Lielbritānijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Spānijā, Rumānijā, Bulgārijā, kā arī Lietuvā, Igaunijā un Latvijā!
  • Eiropas Tālmācības vidusskola izmanto Somijas izglītības sistēmas piemēru, kas ir nosaukts par vienu no labākajiem pasaulē!

 

Eiropas Tālmācības vidusskola – ECL eksaminācijas centrs!Eiropas Tālmācības vidusskola sadarbībā ar ECL starptautiskās testēšanas institūciju ECL CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MODERN LANGUAGES piedāvā iespēju iegūt starptautiski atzītu sertifikātu mācībām un darbam.

 

 Esam Eiropas Tālmācības un e-mācību asociācijas biedri kopš 2017.gada, kas veicina zināšanu un pieredzes apmaiņu starp profesionāļiem tālmācības un e-mācību jomā.

 
 

 2017.gadā esam noslēguši sadarbības līgumu ar starptautisko Oxford Learning college Lielbritānijā, lai nodrošinātu mūsu skolas studentus un citus interesentus ar iespēju kārtot A-levels pārbaudījumus mācībām Lielbritānijā.

 
 

 Pieredzes apmaiņa starp tālmācības skolām Somijā, Igaunijā, Lietuvā un Latvijā 2015.gada ietvaros, kura mērķis bija uzlabot profesionālās prasmes un iemaņas skolotājiem un skolas administrācijai un pārņemt labās prakses piemērus un metodes no citām tālmācības skolām pieaugušo apmācībā. (Nr. NPAD 2015/10256)

 
  

 Erasmus + programmas projekts (KA1) „Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekts Nr.2017-1-LV01_KA101-035319 „Vēro, mācies, ievies!”. Projekta partneri Bulgārija, Spānija un Rumānija. Projekta mērķis bija gūt starptautisku pieredzi un pārņemt labās prakses piemērus, uzlabojot un modernizējot tālmācības mācību procesa organizēšanu elektroniskajā mācību vidē dabaszinātņu mācību priekšmetos un veicināt efektīvu Eiropas Tālmācības vidusskolas attīstību, paaugstinot izglītības iestādes vadības un skolotāju profesionālās kompetences.

 
 

 Nordplus Adult projekts "Improvement of professional skills in teaching natural science subjects based on finding the best practice and acquiring new methods in distance educations for adults" Nr. NPAD 2017/10140 bija balstīts uz pieredzes apmaiņu starp tālmācības skolām Norvēģijā un Zviedrijā ar uzsvaru uz dabaszinātņu priekšmetiem.

 

«