+371 25699906
LV | RU | EN

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Izglītības programma  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
Izglītības programmas kods  31011014
Programmas licence  Nr. V-9453, izsniegta 30.10.2017.
Akreditācijas lapa  Nr.10983, izsniegta 03.11.2017.
Izglītības ieguves forma  latviešu
Mācību maksa  47.50 EUR/mēnesī (9 mācību mēneši)
Reģistrācijas maksa  30 EUR (vienreizējs maksājums)
Prasības attiecībā uz iestāšanos:  pamatizglītības apliecība

 

 Mācoties tālmācībā students:

  • Mācās skolas īpaši veidotā mācību eVidē.
  • Mācās tikai 3 mācību priekšmetus mēnesī.
  • Atbilstoši apgūtajiem mācību priekšmetiem nokārto vienu ieskaiti un kontroldarbu katrā priekšmetā.
  • Ieskaites nokārtošana ir iespējama jebkurā vietā un diennakts laikā!
  • Students drīkst pārkārtot ieskaiti, ja vēlas uzlabot iegūto vērtējumu!

Katrā mācību gadā Tev ir noteikts obligāto ieskaišu skaits, kuras kārto interneta tiešsaistē skolas īpaši veidotā mācību eVidē.

 Mācību priekšmeti un ieskaišu skaits Kopā 10.klase 11.klase 12.klase
  Ieskaišu skaits gadā
 Latviešu valoda  6 2  2  2
 Literatūra  6 2  2  2
 Angļu valoda  6  2  2  2
 Маtemātika  12  4  4  4
 Latvijas un pasaules vēsture  6  2  2  2
 Informātika  3  2  1  
 Psiholoģija 3   1 2
 Fizika 6 2 2 2
 Ķīmija 6 2 2 2
 Bioloģija 6 2 2 2
 Vizuālā māksla 2    2  
 Veselības mācība 1     1
 Politika un tiesības 2     2

 

 

Piesakies kursiem
«