+371 25699906
LV | RU | EN

10. un 11. klase


 

Ko izmainīs jaunais valsts standarts vidējā izglītībā 2020./2021.m.g.

Sākot ar 2020./2021. mācību gadu 10.klašu studenti visās Latvijas skolās uzsāks mācības pēc jaunā valsts vispārējās vidējās izglītības standarta .

Jaunais vidusskolas modelis paredz mācību satura apguvi 3 līmeņos:

 • Vispārīgā līmeņa pamatkursi ir pietiekama izvēle vispusīgai izglītībai ikdienā. Vispārīgā līmeņa pamatkursi parasti ir aptuveni divas reizes īsāki nekā optimālā līmeņa pamatkursi.
 • Optimālā līmeņa pamatkursu apguve svarīga jomās, kuras būs nepieciešamas tālākām studijām augstskolā.
 • Augstākā līmeņa padziļinātie kursi tev būs svarīgi jomās, ar kurām visciešāk saisti savas nākotnes ieceres un kurās gribēsi specializēties.


Kas ir “kurss”?
Kursi ir tie paši mācību priekšmeti! Jaunajā mācību standartā kursi iedalās trīs veidos:

 • pamata,
 • padziļinātos un
 • specializētos kursos.


Kā notiks mācību process jaunā standarta ietvaros?

 • Mācību process Eiropas Tālmācības vidusskolā norisēs tāpat kā līdz šim!
 • Studentam ir jāapgūst trīs padziļinātie kursi.
 • Vienā no izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem studentam būs jāveic pētniecības, jaunrades vai sabiedriskais darbs.
 • Obligātie noslēguma eksāmeni:

          - optimālajā līmenī:
          - latviešu valodā;
          - svešvalodā (angļu vai krievu);
          - matemātikā;
          - kā arī augstākajā līmenī divos no trim apgūtajiem padziļinātajiem kursiem.

Pamatkursus mācās 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus 11. un 12. klasē atbilstoši skolas veidotajam stundu sarakstam. Pamatkursu apguvei paredzēts veltīt aptuveni 70% mācību laika, bet padziļināto un specializēto kursu apguvei aptuveni 30% mācību laika.


Viss par jauno mācību saturu: skatīt šeit

Kādēļ Eiropas Tālmācības vidusskola?

 • Mācās skolas īpaši veidotā mācību eVidē.
 • Mācās tikai 3 mācību priekšmetus mēnesī.
 • Atbilstoši apgūtajiem mācību priekšmetiem kārto tikai divus pārbaudes darbus katrā priekšmetā.
 • Pārbaudes darba nokārtošana ir iespējama jebkurā vietā un diennakts laikā! Students drīkst pārkārtot ieskaiti, ja vēlas uzlabot iegūto vērtējumu!

 

Profesionālās pilnveides programmas un lekcijas

«