+371 25699906
LV | RU | EN

4.kārtas noslēgums

Lepojamies ar 209 absolventiem 5.kārtas kursos: "Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai"
 
Dažas no mūsu kursantu atsauksmēm:
✔️ "Paldies centra apkalpojošam personālam par kursu organizāciju (atgādinājumi par kursu nodarbībām, par pārbaudes darbu izpildi, par apliecību e-pastā)! Milzīgs paldies kursu pasniedzējam Ilmāram Zučikam, kurš palīdzēja pilnveidot man digitālās prasmes attālināto mācību nodrošināšanai! Mācību stundās izmantoju daudz digitālos rīkus, ar kuriem iemācījos strādāt kursu laikā." Jeļena Azareviča
✔️ "Ārkārtīgi noderīgi katram skolotājam! Daudzas, šajos kursos iegūtās zināšanas un prasmes - es jau uzreiz sāku pielietot savā skolas darbā! Es ļoti priecātos ja būtu iespēja - turpināt gūt padziļinātu ieskatu par dažādu tehnoloģiju pielietojuma iespējām attālinātu mācību procesa organizēšanai." Linda Bēce
✔️"Iesaku visiem, kuri vēlas iegūt zināšanas attālināti, lai pilnveidotu savu profesionalitāti." Ilona Zariņa
 
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
 
«