+371 25699906
LV | RU | EN

Nordplus Adult projekts

Eiropas Tālmācības vidusskola šajā mācību gadā piedalās Nordplus Adult izglītības programmas projektā ‘’Improvement of profesional skills in teaching natural science subjects based on finding the best practice and acquiring new methods in distance educations for adults’’, Nr. NPAD-2017/10140 kopā ar Norvēģijas un Zviedrijas skolām.


Projekta mērķis – gūt starptautisku pieredzi un pārņemt labās prakses piemērus, uzlabojot un modernizējot tālmācības mācību procesa organizēšanu elektroniskajā mācību vidē dabaszinātņu mācību priekšmetos un veicināt efektīvu Eiropas Tālmācības vidusskolas attīstību, paaugstinot izglītības iestādes vadības un skolotāju profesionālās kompetences.


Projekta sagaidāmie rezultāti – iegūtās zināšanas un pieredze tiks izmantota Eiropas Tālmācības vidusskolas attīstībā, mācību darba plānošanā, lai uzlabotu mācību procesa organizēšanu tālmācībā, pilnveidotu elektroniskās mācību vides funkcionalitāti pētniecisko darbu organizēšanā dabaszinātņu mācību priekšmetos. Projekta dalībnieki attīstīs savas sadarbības un vadības kompetences, kā arī nostiprinās metodoloģisko pieeju tālmācībai un ieviesīs jaunākās inovatīvās tendences Eiropas Tālmācības vidusskolas darbībā.

Projekta īstenošanas laiks: 10/2017 – 06/2018
Projekta partneri:  Nordic online academy - Norvēģija
                             SE-Folkuniversitetet kursverksamheten vid Lunds Universitetet – Zviedrija
                                                                 
Projekta kontaktpersona – Laura Kalniņa, e-pasts: laura.kalnina@eiropasskola.lv, tel.nr. 25699906.

«