+371 25699906
LV | RU | EN

Mūsu skolas darbinieki viesojās Somijā!

Oktobra sākumā mūsu skolas darbinieki viesojās Somijā, lai gūtu labās prakses piemērus tālmācības mācību procesa organizēšanā. Iegūtā pieredze ir ļoti aktuāla un iegūtās atziņas, idejas tālāk tiks īstenotas papildinot līdzšinējo tālmācības mācību procesa organizēšanu mūsu skolā.

Vizītes laikā guvām arī praktisku pieredzi no Somijas valsts dibinātas un privātas vidusskolas direktoriem, kuri dalījās savā ilggadējā pieredzē, demonstrējot savu skolu izveidoto elektronisko mācību vides priekšrocības, kurā jau no 1997. gada tiek organizēts tālmācības process dažādām mērķauditorijām. Vizītes laikā guvām jaunu skatījumu par skolas administrācijas vides piedāvātajām iespējām Somijā, kas mums būs jauns izaicinājums, ieviešot to mūsu mācību procesa pārraudzīšanā. Priecājamies par piedāvāto iespēju tikties ar skolu pedagogiem un audzēkņiem tiešsaistes vebināros, kuri dalījās savā pieredzē un atbildēja uz mūsu daudzajiem jautājumiem.

Lepojamies, ka esam noslēguši sadarbības līgumus ar Somijas tālmācības izglītības iestādēm un izvērtējot gūto pieredzi, pievienojamies Somijas tālmācības filozofijai - domai, ka izcils tālmācības mācību process ir tāds, kurš sevī ietver-pašmotivāciju, savstarpēju atbalstu, elastību, pozitīvu atmosfēru un uzticēšanos!

«