+371 25699906
LV | RU | EN

Kursi

29.06.2015. Eiropas Tālmācības vidusskola organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas (A) kursus "Bērnu tiesību aizsardzība" 8 stundu apjomā Berģu mūzikas un mākslas pamatskolā.

Tēmas:

- bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pamatprincipi Latvijā;

- normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzībā;

- valsts un pašvaldību pienākumi bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā;

- vardarbība pret bērnu;

- saskarsmes īpatnības un saskarsmes veidošanas pamatprincipi;

- rīcība situācijās, kad izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību;

- starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai.

Lektore Jeļena Prišpetjeva.

«