+371 25699906
LV | RU | EN

Sadarbība ar vecākiem un ģimeni

Eiropas Tālmācības vidusskola piedāvā kursus programmā
"Kā veicināt sadarbību ar vecākiem un ģimeni?" - 8 stundu apjomā, veblekcija 17. novembrī plkst.10.00

Tālākizglītības kursi pedagogiem.

Kursu cena 25 EUR +PVN  par vienu dalībnieku.
Iespēja organizēt kursus Jūsu telpās.
Pieteikties: 22038287, kursi@eiropasskola.lv

Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un pedagogu sadarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem personības attīstībā. Lai bērni veiksmīgi integrētos skolā un sabiedrībā kopumā, svarīga loma ir bērnu vecākiem. Vispirms bērni mācās ģimenē, tāpēc skolai ir svarīgi sadarbojoties turpināt ģimenē iesākto bērna personības attīstību.
Tieši skolas un ģimenes sadarbība ir noteicošais faktors, lai pedagogi un atbalsta personāls gūtu izpratni un prasmes darbam ar bērniem situācijās, kurās nepieciešams novērtēt uzvedību saistībā ar to ietekmējošiem faktoriem. Uzvedības radītās problēmas ietekmē gan pedagogu darba kvalitāti, gan bērnu mācību sasniegumus, turklāt ne tikai to, kuru uzvedība ir problemātiska, bet visu klasē esošo audzēkņu sniegumu.

Lektore:


 Airisa Šteinberga

Strādājusi vairāk kā 15 gadus kā skolotāja un klases audzinātāja. 1997.gadā ieguva doktora grādu psiholoģijā, bet kopš 2013.gadā ir psihodrāmas speciāliste. Šobrīd strādā RTU un docē psiholoģijas studiju priekšmetus inženierzinātņu studentiem un vada dažādu tematu – pedagoģiskā psiholoģijā, pedagoģiskajā saskarsmē, audzināšanas psiholoģija, sadarbības psiholoģiskie aspekti, nodarbības skolotāju profesionālās pilnveides programmās. Strādā kā psihologs – konsultants ar personības attīstības, vecāku un bērnu savstarpējo attiecību un karjeras izaugsmes problemātiku.

Kursu programmā:

  • Pozitīvas sadarbības ar vecākiem priekšnoteikumi
  • Komunikācijas stratēģijas darbā ar vecākiem un ģimeni
  • Klases audzinātāja loma pozitīvas sadarbības veicināšanā
  • Inovatīvu sadarbības formu veidošana un ieteikumi sadarbības veicināšanai

Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, saskaņojuma Nr.RIMC-21-033, 27.01.2021

Kursu norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai tiešsasitē

 

Piesakies
«