+371 25699906
LV | RU | EN

Mākoņtehnoloģiju izmantošana darbam attālināti un klātienē

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma

"Mākoņtehnoloģiju izmantošana darbam attālināti un klātienē"

Izglītības programma:

"Mākoņtehnoloģiju izmantošana darbam attālināti un klātienē" (neklātiene)

Izglītības programmas kods:

 30P 483 01 3

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas (tiešsaistē 52 stundas un e-vidē 108 stundas)

Programmas apguves periods:

4 mēneši

Programmas licence:

P_5310

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene

Kursu maksa:

512 EUR

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība

 

Izglītības programmas mērķauditorija ir personas, kurām ir nepieciešamas specifiskās digitālās kompetences par mākoņtehnoloģiju sniegtajām iespējām un to racionālu izmantošanu konkurētspējas paaugstināšanai attālinātā darbā un klātienē.

Apgūstot izglītības programmu persona būs attīstījusi savu digitālo kompetenci, pilnveidojusi savas prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā un spēs izvēlēties un pielietot jaunākās digitālās mākoņtehnoloģijas un rīkus satura uzglabāšanai un izmantošanai, pārbaudot paveiktā kvalitāti,  apguvusi prasmi koordinēt un ieviest izmaiņas, izprast informācijas apmaiņas digitālos procesus.

Mērķis: Izglītības procesā pilnveidot zināšanas un apgūt prasmes par mākoņtehnoloģiju sniegtajām iespējām un to racionālu izmantošanu konkurētspējas paaugstināšanai attālinātā darbā un klātienē.

Jautājumu gadījumā sazināties:
Projektu koordinatore: Laura Lika
Kontaktinformācija: kursi@eiropasskola.lv, 22038287

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesā pilnveidot zināšanas un apgūt prasmes par mākoņtehnoloģiju sniegtajām iespējām un to racionālu izmantošanu konkurētspējas paaugstināšanai attālinātā darbā un klātienē.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

 • Zināšanas un izpratne par mākoņtehnoloģiju sniegtajām iespējām;
 • Prasme racionāli izmantot mākoņtehnoloģiju konkurētspējas paaugstināšanai attālinātā un klātienes darbā;
 • Spēja pielietot un izvēlēties atbilstošākās māķoņtehnoloģijas un rīkus un izprast informācijas apmaiņas digitālos procesus

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē!

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Mākoņtehnoloģiju izmantošana konkurētspējas paaugstināšanai – 158 stundas
 • Noslēguma pārbaudījums – 2 stundas

Agūstamās tēmas:

 • Digitālās tehnoloģijas,
 • Mākoņtehnoloģiju iespējas un veidi Dropbox,
 • Microsoft OneDrive Bezmaksas mākoņkrātuves,
 • Google Drive piedāvātie risinājumi,
 • iCloud piedāvātie risinājumi,
 • Dropbox piedāvātie risinājumi,
 • Microsoft OneDrive piedāvātie risinājumi,
 • Tehnoloģijas komunikācijai un  saziņai (Zoom; MS Teams; Google Meet, Duo; Discord; Whatsapp; Trello; Asana),
 • Drošība.

Lektori:

Mg.paed. Ilmārs Zučiks

Informātikas un datorikas pedagogs Eiropas Tālmācības vidusskolā, direktores vietnieks Daugavpils 12.vidusskolā izglītības jautājumos

 

 

 

 

 

 

Mārcis Galiņš

Lektors, informātikas pedagogs un datorspeciālists. Skola 2030 mācību materiālu autors.

 
 
Piesakies
«