+371 25699906
LV | RU | EN

Komunikācijas meistarība sociālajos tīklos

Profesionālās pilnveides izglītības programma

"Komunikācijas meistarība sociālajos tīklos"

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Izglītības programma:

“Komunikācijas meistarība sociālajos tīklos” (neklātiene)

Izglītības programmas kods:

30P 483 01 3

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas (tiešsaistē 52 stundas un e -vidē 108 stundas)

Programmas apguves periods:

No 2021.gada augusta līdz 2021.gada decembrim

Programmas licence:

P_4472

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene

Kursu maksa:

512 EUR (personām projekta ietvaros tikai 10% līdzmaksājums jeb 51,20 EUR)

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība

 

* Piesakies līdz 30.jūnijam!
* Līdzmaksājums 10% jeb 51,20EUR!

Jautājumu gadījumā sazināties:
Projektu koordinatore: Laura Lika
Kontaktinformācija: kursi@eiropasskola.lv, 22038287

Programmas mērķis:
Izglītības procesā pilnveidot zināšanas un attīstīt digitālās prasmes sadarbībai un komunikācijai sociālos tīklos atbilstoši patērētāju vajadzībām un tirgus tendencēm, veicinot uzņēmuma mārketinga mērķu sasniegšanu.

Programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti

 • Pilnveidot zināšanas un izpratni par komunikācijas meistarību sociālos tīklos, ievērojot digitālo etiķeti.
 • Pilnveidot zināšanas par dažādiem komunikācijas kanāliem apgūt prasmes tās pielietot, veicinot uzņēmuma mārketinga mērķu sasniegšanu.
 • Pilnveidot prasmes pielāgot digitālo vidi, ierīces un aizsargāt digitālo saturu un izvērtēt ar to saistītos drošības riskus.
 • Spēt efektīvi novērtēt un pielietot sociālo tīklu analīzes metodiku klientu piesaistei, ņemot vērā nozares specifiku, nosakot savu mērķauditoriju komunikācijas manieri un sociālo tīklu kanālus.

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē!

Kādas tēmas tiks apgūtas:

 • Sociālo tīklu veidi un darbības principi
 • Sociālo tīklu satura veidošana
 • Komunikācijas kanāli
 • Facebook mājas lapas izveides un efektīvas vadības principi
 • Sociālo mediju mārketings
 • Biznesa komunikācijas etiķete sociālajos tīklos
 • Sociālo tīklu analīzes metodika
 • Digitālās vides un ierīču pielāgošana
 • Drošība sociālos tīklos
 • Praktiskā projekta realizācija
 • Noslēguma pārbaudījums

 

Lektori:

Mg.sc.soc. Edgars Čerkovskis

Lektors un programmas direktors Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ir izveidojis un vada vairāk nekā 10 inovatīvus studiju kursi vairākās Latvijas universitātēs - digitālā ekonomika, digitālās tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, digitālie rīki un to pielietojums u.c.. Čerkovskis ir vadījis kursus vairākos Latvijas mēroga uzņēmumos, tostarp akciju sabiedrība Latvijas Dzelzceļš, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Finanšu ministrija, Valsts Policija u.c. Edgars lasījis lekcijas par digitalizācijas tēmām gandrīz visas Latvijas pašvaldības. Pēdējo 2 gadu laikā apmācījis vairāk nekā 600 skolu direktorus visā Latvijā un izglītoja apmēram 5000 skolotāju dažādos ar digitalizāciju saistītos jautājumos. 
Publicējis rakstus par digitalizāciju un tās lomu izglītībā un ekonomikā vispopulārākajos Latvijas masu medijos un regulāri uzstājas kā eksperts Latvijas televīzijā un radio. Viņš ir vairāku digitālo rīku, piemēram, virtuālās ekonomikas kabineta un vairāku virtuālo simulāciju tiešsaistes rīku autors. Čerkovska izstrādātie digitālie materiāli, programmas un metodes joprojām tiek izmantotas lielākajos Latvijas mācību centros - Eiropas Tālmācības vidusskolā, Rīgas Tālmācības vidusskolā, Latvijas Tālmācības profesionālais centrā un Eiropas Tālmācības centrā. Viens no svarīgākajiem darbiem ir Izglītības kvalitātes indeksa izstrāde un aprobācija Latvijas skolās, kā arī Virtuālās realitātes ieviešana 3 Latvijas skolas. 

 

Jurita Krūma

Absolvējusi LU Sociālo zinātņu fakultāti (2010.g.), iegūstot bakalaura grādu komunikācijas zinātnē, pēc tam turpinājusi studijas LU Ekonomikas un vadības fakultātē, iegūstot profesionālo maģistra grādu projektu vadīšanā un projektu vadītāja kvalifikāciju (2012.g.). Darba pieredze aptver sabiedrisko attiecību, digitālā mārketinga, sociālo mediju un projektu vadības jomas kā publiskajā, tā privātajā sektorā. 2014. gadā dibinājusi un kopš tā laika vada sociālo mediju aģentūru “WWWOLF”, sadarbojoties ar dažāda kalibra zīmoliem, kā arī īstenojot tematiskās kampaņas kā Latvijas, tā Baltijas mērogā.

 

 

Piesakies
«