+371 25699906
LV | RU | EN

Digitālās kompetences izglītības procesā skolās

Profesionālās pilnveides izglītības programma

"Digitālās kompetences izglītības procesā skolās"

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Izglītības programma:

“Digitālās kompetences izglītības procesā skolās” (neklātiene)

Izglītības programmas kods:

 30P 483 01 3

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas (tiešsaistē 60 stundas un e-vidē 100 stundas)

Programmas apguves periods:

No 2021.gada augusta līdz 2021.gada decembrim

Programmas licence:

P_4526

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene

Kursu maksa:

512 EUR (personām projekta ietvaros tikai 10% līdzmaksājums jeb 51,20 EUR)

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība

 

* Piesakies līdz 30.jūnijam!
* Līdzmaksājums 10% jeb 51,20EUR!

Jautājumu gadījumā sazināties:
Projektu koordinatore: Laura Lika
Kontaktinformācija: kursi@eiropasskola.lv, 22038287

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā tiks attīstīta skolotāju digitālā kompetence.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

  • Zināšanas par digitālām tehnoloģijām un kompetenci skolotāja profesijā;
  • Prasme izmantot digitālās tehnoloģijas un pielietot digitālos rīkus izglītības satura veidošanai;
  • Zināšanas un izpratne par mācību procesa organizācijas sistēmām un prasme tās pielietot;
  • Spēja iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē un veidot digitālus, interaktīvus, uzmanību piesaistošus mācību materiālus.

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē!

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Digitālā kompetence izglītībā - 58 stundas
  • Digitālās tehnoloģijas un rīki digitālā satura veidošanai - 60 stundas
  • Digitālās skolas darba organizācijas sistēmas - 40 stundas
  • Noslēguma pārbaudījums - 2 stundas

 

Lektori:

Mg.paed. Ilmārs Zučiks

Informātikas un datorikas pedagogs Eiropas Tālmācības vidusskolā, direktores vietnieks Daugavpils 12.vidusskolā izglītības jautājumos

 

 

 

Jekaterina Ļežaņina

VISC multiplikatore -lektore, RIIMC lektore un skolotāju konsultante.
Tiesības sniegt konsultācijas, individualizētu atbalstu pedagogiem par mācību stundu efektivitāti un skolēnu produktīvas mācīšanās vadīšanu stundās, pamatojoties uz stundu vērošanu, analīzi un sadarbību ar pedagogu. Apgūta skolotāju – mentoru profesionālā pilnveide, tiesības veikt mentordarbību izglītības iestādē.

 

Mārcis Galiņš

Lektors, informātikas pedagogs un datorspeciālists. Skola 2030 mācību materiālu autors.

 

 

 
Piesakies
«