+371 25699906
LV | RU | EN

ETV Direktores uzruna

Esat sveicināti, mani studenti, studētgribētāji, vecāki un tālmācības idejas atbalstītāji!

Eiropas Tālmācības vidusskola ir atvērta katram, kurš vēlas iegūt izglītību kvalitatīvā un mūsdienīgā mācību formā - tālmācībā.

Šobrīd tālmācībā piedāvājam audzēkņiem iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību, pedagogiem- profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus, kā arī piedāvājam attīstīt sevi, apgūstot vai pilnveidojot latviešu vai angļu valodas zināšanas.

Mēs esam skola, kura katram mūsu studentam piedāvā individuālu pieeju, nodrošina mācību procesu digitālā mācību vidē un sniedz atbalstu.

Ja vēlaties iegūt kvalitatīvu izglītību, pilnveidot savas iemaņas un prasmes,mācību procesā izmantot mūsdienīgas tehnoloģijas, brīvi plānot savu laiku, pievienojieties mums!

Mūsu skolā mācās gan sportisti, gan modeles, gan jaunās māmiņas, gan uzņēmēji un jaunieši, kuri uzsākuši darba gaitas un vēlas iegūt vispārējo izglītību, kā arī jaunieši, kuriem ir grūti iekļauties tradicionālajā klātienes izglītības procesā.

Tālmācības priekšrocība ir tā, ka darbu varam organizēt individuāli, respektējot katra audzēkņa laika plānošanu un pašmotivāciju.

Mēs nodrošinām mācību procesa elastību, sniedzot jaunāko informāciju mūsu īpaši veidotā, modernā mācību eVidē. Pilnveidojoties komunikāciju tehnoloģijām izglītībā, varam nodrošināt izglītības programmas apguvi atbilstoši katra audzēkņa vajadzībām, vēlmēm un interesēm.

Mana pieredze liecina, ka mūsu skolā var mācīties jebkurš, kuram ir vēlme mainīt savu dzīvi, kurš zina, ko vēlas sasniegt, un kuram ir iespēja savu mācību procesu organizēt , izmantojot internetu.

Ja Jūs zināt, ko vēlaties, mēs zinām, kā to visefektīvāk sasniegt!

Aicinu izbaudīt savu brīvību un iegūt kvalitatīvas zināšanas mūsdienīgi- Eiropas Tālmācības vidusskolā!


Eiropas Tālmācības vidusskolas direktore
Mg. paed., MBA Aija Bārzdaine

«