Vispārizglītojošā virziena programma (bilingvālā)
+371 25699906
LV | RU | EN

Vispārizglītojošā virziena programma (bilingvālā)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

 Izglītības programma  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 Izglītības programmas kods  31011014
 Programmas licence  Nr. V-9454, izsniegta 30.10.2017.
 Akreditācijas lapa  Nr. 10984, izsniegta 03.11.2017.
 Izglītības ieguves forma  latviešu (ar bilingvālo mācību satura apguves metodi)
 Mācību maksa  47.50 EUR/mēnesī (9 mācību mēneši)
 Reģistrācijas maksa  30 EUR (vienreizējs maksājums)
 Prasības attiecībā uz iestāšanos:  pamatizglītības apliecība

 

 Mācoties tālmācībā, students:

  • Mācās skolas īpaši veidotā mācību eVidē.
  • Mācās tikai 3 mācību priekšmetus mēnesī.
  • Atbilstoši apgūtajiem mācību priekšmetiem nokārto vienu ieskaiti un kontroldarbu katrā priekšmetā.
  • Ieskaites nokārtošana ir iespējama jebkurā vietā un diennakts laikā!
  • Students drīkst pārkārtot ieskaiti, ja vēlas uzlabot iegūto vērtējumu!

 
Katrā mācību gadā Tev ir noteikts obligāto ieskaišu skaits, kuras kārto interneta tiešsaistē skolas īpaši veidotā mācību eVidē.

 Mācību priekšmeti un ieskaišu skaits Kopā 10.klase 11.klase 12.klase
  Ieskaišu skaits gadā
 Latviešu valoda 6 2 2 2
 Literatūra 6 2 2 2
 Angļu valoda 6 2 2 2
Krievu valoda (svešvaloda) 6 2 2 2
 Latvijas un pasaules vēsture* 6 2 2 2
 Маtemātika* 12 4 4 4
 Informātika* 3 2 1  
 Fizika* 6 2 2 2
 Ķīmija* 6
 Bioloģija* 6 2 2 2
 Vizuālā māksla* 2   2  
 Veselības mācība* 1     1
 Politika un tiesības* 2     2
 Psiholoģija* 3   1       2

* mācību priekšmetu satura apguve, izmantojot bilingvālo mācību metodi

 

Piesakies kursiem
«