Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
+371 25699906
LV | RU | EN

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

Izglītības programma Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
Izglītības programmas kods 31012024
Programmas licence Nr. V-9456, izsniegta 30.10.2017.
Akreditācijas lapa Nr.10986, izsniegta, 03.11.2017.
Izglītības ieguves forma latviešu/krievu
Mācību maksa 47.50 EUR/mēnesī (9 mācību mēneši) 
Reģistrācijas maksa 30 EUR (vienreizējs maksājums)
Prasības attiecībā uz iestāšanos: pamatizglītības apliecība

 

 Mācoties tālmācībā, students:

  • Mācās skolas īpaši veidotā mācību eVidē.
  • Mācās tikai 3 mācību priekšmetus mēnesī.
  • Atbilstoši apgūtajiem mācību priekšmetiem nokārto vienu ieskaiti un kontroldarbu katrā priekšmetā.
  • Ieskaites nokārtošana ir iespējama jebkurā vietā un diennakts laikā!
  • Students drīkst pārkārtot ieskaiti, ja vēlas uzlabot iegūto vērtējumu!

 
Katrā mācību gadā Tev ir noteikts obligāto ieskaišu skaits, kuras kārto interneta tiešsaistē skolas īpaši veidotā mācību eVidē

 Mācību priekšmeti un ieskaišu skaits Kopā 10.klase 11.klase 12.klase
  Ieskaišu skaits gadā
Latviešu valoda 6 2 2 2
Literatūra 6 2 2
Angļu valoda  6 2 2 2
Krievu valoda un literatūra  6 2 2
Latvijas un pasaules vēsture  6 2 2 2
Маtemātika 12 4 4 4
Dabaszinības 6 2 2       2
Informātika 3 1  
Psiholoģija 3   1 2
Vizuālā māksla 2    
Veselības mācība 1           1
Politika un tiesības 2      2 

 

 

 

Piesakies kursiem
«