Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
+371 25699906
LV | RU | EN

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

 Izglītības programma  Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
 Izglītības programmas kods  31012024
 Programmas licence  Nr. V-9456, izsniegta 30.10.2017.
 Akreditācijas lapa  Nr.10986 izsniegta, 03.11.2017.
 Izglītības ieguves forma  latviešu/krievu
 Mācību maksa  47.50 EUR/mēnesī (9 mācību mēneši)
 Reģistrācijas maksa  30 EUR (vienreizējs maksājums)
 Prasības attiecībā uz iestāšanos:  pamatizglītības apliecība

 

Mācoties tālmācībā, students:

  • Mācās skolas īpaši veidotā mācību eVidē.
  • Mācās tikai 3 mācību priekšmetus mēnesī.
  • Atbilstoši apgūtajiem mācību priekšmetiem nokārto vienu ieskaiti un kontroldarbu katrā priekšmetā.
  • Ieskaites nokārtošana ir iespējama jebkurā vietā un diennakts laikā!
  • Students drīkst pārkārtot ieskaiti, ja vēlas uzlabot iegūto vērtējumu!

 
Katrā mācību gadā Tev ir noteikts obligāto ieskaišu skaits, kuras kārto interneta tiešsaistē skolas īpaši veidotā mācību eVidē

 Mācību priekšmeti un ieskaišu skaits Kopā 10.klase 11.klase 12.klase
  Ieskaišu skaits gadā
 Latviešu valoda 6 2 2 2
 Literatūra 6 2 2
 Angļu valoda  6 2 2 2
 Krievu valoda un literatūra  6 2 2
 Latvijas un pasaules vēsture  6 2 2 2
 Маtemātika 12 4 4 4
 Dabaszinības 6 2 2       2
 Informātika 3 1  
 Psiholoģija 3   1 2
 Vizuālā māksla 2    
 Veselības mācība 1           1
 Politika un tiesības 2      2 

 

 

 

«