+371 25699906
LV | RU | EN

Profesionāli orientētā virziena programma (bilingvālā)

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma

 Izglītības programma Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
 Izglītības programmas kods 31014014
 Programmas licence Nr. V-9457, izsniegta 30.10.2017.
 Akreditācijas lapa Nr. 10987, izsniegta 03.11.2017.
 Izglītības ieguves forma latviešu (ar bilingvālo mācību satura apguves metodi)
 Mācību maksa 65.50 EUR/mēnesī (9 mācību mēneši)
 Reģistrācijas maksa 30 EUR (vienreizējs maksājums)
 Prasības attiecībā uz iestāšanos pamatizglītības apliecība

Mācoties tālmācībā students:

  • Mācās skolas īpaši veidotā mācību eVidē.
  • Mācās tikai 3 mācību priekšmetus mēnesī.
  • Atbilstoši apgūtajiem mācību priekšmetiem nokārto vienu ieskaiti un kontroldarbu katrā priekšmetā.
  • Ieskaites nokārtošana ir iespējama jebkurā vietā un diennakts laikā!
  • Students drīkst pārkārtot ieskaiti, ja vēlas uzlabot iegūto vērtējumu!

Katrā mācību gadā Tev ir noteikts obligāto ieskaišu skaits, kuras kārto interneta tiešsaistē skolas īpaši veidotā mācību eVidē

 Mācību priekšmeti
 Latviešu valoda
 Literatūra
 Angļu valoda
Krievu valoda (svešvaloda)
 Latvijas un pasaules vēsture*
 Маtemātika*
 Dabaszinības*
 Informātika*
 Psiholoģija*
 Vizuālā māksla*
 Politika un tiesības*
 Uzņēmējdarbības pamati Eiropas Savienībā*

 

* mācību priekšmetu satura apguve, izmantojot bilingvālo mācību metodi

 
Piesakies
«