+371 25699906
LV | RU | EN

Profesionāli orientētā virziena programma

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma

 Izglītības programma Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
 Izglītības programmas kods 31014014
 Programmas licence Nr. V-9457, izsniegta 30.10.2017.
 Akreditācijas lapa Nr. 10987, izsniegta 03.11.2017.
 Izglītības ieguves forma latviešu
 Mācību maksa 65.50 EUR/mēnesī (9 mācību mēneši)
 Reģistrācijas maksa 30 EUR (vienreizējs maksājums)
 Prasības attiecībā uz iestāšanos pamatizglītības apliecība

Mācoties tālmācībā students:

  • Mācās īpaši tālmācības studentu vajadzībām veidotā mācību eVidē.
  • Mācās tikai 3 mācību priekšmetus mēnesī.
  • Atbilstoši apgūtajiem mācību priekšmetiem nokārto divus pārbaudes darbus katrā mācību priekšmetā.
  • Nokārto pārbaudes darbu jebkurā vietā un diennakts laikā!
  • Pārkārto pārbaudes darbu, ja vēlas uzlabot iegūto vērtējumu!

Katrā mācību gadā Tev ir noteikts obligāto ieskaišu skaits, kuras kārto interneta tiešsaistē skolas īpaši veidotā mācību eVidē

 Mācību priekšmeti
 Latviešu valoda
 Literatūra
 Angļu valoda
Krievu valoda (svešvaloda)
 Latvijas un pasaules vēsture
 Маtemātika
 Dabaszinības
 Informātika
 Psiholoģija
 Vizuālā māksla
 Politika un tiesības
 Uzņēmējdarbības pamati Eiropas Savienībā

 

 

 
Piesakies
«