+371 25699906
LV | RU | EN

Valodu virziens

Valodu virziena programma

Iesakām jauniešiem, kurus interesē valodas un sociālās zinātnes.

Izglītības programma  Vispārējās vidējās izglītības programma
Izglītības programmas kods  31016014
Licencēšanas  ID  Nr. V-2950
Izglītības ieguves forma  latviešu
Mācību maksa  47.50 EUR/mēnesī (9 mācību mēneši)
Reģistrācijas maksa  30 EUR (vienreizējs maksājums)
Prasības attiecībā uz iestāšanos:  pamatizglītības apliecība

 

 Mācoties tālmācībā students:

  • Mācās skolas īpaši veidotā elektroniskajā mācību eVidē.
  • Mācās tikai 3 mācību priekšmetus mēnesī.
  • Atbilstoši apgūtajiem mācību priekšmetiem nokārto divas ieskaites katrā priekšmetā. 
  • Ieskaites nokārtošana ir iespējama jebkurā vietā un diennakts laikā!
  • Students drīkst pārkārtot ieskaiti, ja vēlas uzlabot iegūto vērtējumu!

Katrā mācību gadā Tev ir noteikts obligāto ieskaišu skaits, kuras kārto interneta tiešsaistē skolas īpaši veidotā mācību eVidē. 

Rekomendējam izvēlēties jauniešiem, kuru dzimtā valoda ir krievu valoda vai krievu valodas zināšanas ir B1 līmenī.
Mācību priekšmeti
Pamatkurss
Latviešu valoda I
Literatūra I
Svešvaloda I (B2) angļu valoda
Svešvaloda I (B2) krievu valoda
Matemātika I
Sports un veselība
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) 
Dabaszinības
Datorika
Padziļinātais kurss
Svešvaloda II (C1, angļu valoda)
Svešvaloda II (C1, krievu valoda)
Sociālās zinātnes II
Projekta darbs
Specializētais kurss
Svešvaloda (B1, vācu vai franču valoda)
Obligātie eksāmeni
Matemātika I
Latviešu valoda  un literatūra I
Svešvaloda II (C1, angļu valoda)
Svešvaloda II (C1, krievu valoda) VAI Sociālās zinātnes II
Piesakies
«