+371 25699906
LV | RU | EN

Pedagoģiskās padomes sēde

16.maija pēcpusdienā Eiropas Tālmācības vidusskolas pedagoģiskais kolektīvs tikās pedagoģiskās padomes sēdē, lai izvērtētu un analizētu 2014./2015.m.g. mācību sasniegumu rezultātus un plānotu nākamā mācību gada mācību procesu.

Kopīgi diskutējot tika pārrunāti aktuāli jautājumi par studentu sasniegumiem, 12.klašu valsts pārbaudījumu norisi, mācību procesa organizāciju nākamajā mācību gadā un skolas Attīstības plāna izstrādi turpmākajiem trim gadiem.

Katrs pedagogs bija lūgts izteikt savu viedokli un ieteikumus mācību procesa uzlabošanai, lai visi kopā mēs varētu nodrošināt patiešām mūsdienīgu un kvalitatīvu mācību procesu, kas vēl vairāk paaugstinātu studentu mācibu sasniegumu līmeni nākamajā mācību gadā.

Eiropas Tālmācības vidusskolas direktore Aija Bārzdaine katram pedagogam pateicās par darbu un izsniedza Uzticības sertifikātu par paveikto skolas labā.

Kopā mēs varam vairāk!

 

 

«