+371 25699906
LV | RU | EN

Saņem labāko cenu mācībām!

 

 

 

 

 

Iestājies kādā no šīm mācību programmām:

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011014)
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma (31012024)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011014, bilingvālā)

un maksā mazāk: tikai 35 EUR mēnesī!*

Vairāk uzzini šeit:

https://www.eiropasskola.lv/lat/programmas/visparizglitojosa-virziena-programma-latviesu-valoda

https://www.eiropasskola.lv/lat/programmas/visparejas-videjas-izglitibas-humanitara-un-sociala-virziena-mazakumtautibu-programma

https://www.eiropasskola.lv/lat/programmas/visparizglitojosa-virziena-programma-bilingvala

 

 *spēkā līdz 05.09.2019.

«