Saņem labāko cenu mācībām!
+371 25699906
LV | RU | EN

Saņem labāko cenu mācībām!

 

 

 

 

 

Iestājies kādā no šīm mācību programmām:

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011014)
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma (31012024)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011014, bilingvālā)

un maksā mazāk: tikai 35 EUR mēnesī! *

Vairāk uzzini šeit:

https://www.eiropasskola.lv/lat/programmas/visparizglitojosa-virziena-programma-latviesu-valoda

https://www.eiropasskola.lv/lat/programmas/visparejas-videjas-izglitibas-humanitara-un-sociala-virziena-mazakumtautibu-programma

https://www.eiropasskola.lv/lat/programmas/visparizglitojosa-virziena-programma-bilingvala

 

*akcija spēkā no 14.augusta līdz 1.septembrim (ieskaitot)

«