+371 25699906
LV | RU | EN

Erasmus+ projekta vizīte Rumānijā turpinās!

ETV kolektīva Erasmus+ projekta Nr.1 (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" projekta Nr.2017-LV01_KA101-035319 "Vēro, mācies, ievies!" vizīte Edmund Nicolau Technical College, Focsani turpinās!
Vakar ETV kolektīvs vēroja mācību stundas ģeogrāfijā, fizikā un ķīmijā. Edmund Nicolau Technical College ģeogrāfijas skolotāja iepazīstināja ar dažādiem interaktīvajiem mācību līdzekļiem, ko viņa izmanto savās nodarbībās - prezentācijas, īsfilmas un mūziku, audzēkņu smadzeņu un domāšanas simulācijai. Pēc šīs nodarbības, ETV skolotājas iepazinās ar partnerskolas fizikas skolotāju, kura kopā ar studentiem izmantoja savus telefonus un planšetdatorus, lai paskaidrotu un mācītu par elektromagnētiskajiem viļņiem.
Dienas otrajā pusē, ģeogrāfijas un matemātikas skolotājs pasniedza mācību stundu par matemātikas pielietošanu ģeogrāfijā un karšu izveidošanā. Kā pēdējo stundu ETV kolektīvs vēroja ķīmijas skolotājas integrēto ķīmijas stundu.
Dienas nobeigumā, ETV kolektīvs satikās ar partnerskolas direktoru un Erasmus+ projekta koordinatori, lai pārrunātu izglītības sistēmu Rumānijā un Latvijā.

«