+371 25699906
LV | RU | EN

Erasmus+ projekta "Vēro, mācies, ievies!" 3.diena

Erasmus+ projekta "Vēro, mācies, ievies!" trešajā dienā ETV komanda iepazīstināja Bulgāru kolēģus ar Latvijas izglītības sistēmu un mācību procesa organizāciju tālmācībā. Diskusijas laikā notika pieredzes apmaiņa ar labās prakses piemēriem par efektīvu mācību metožu izmantošanu dažādos mācību priekšmetos.Dienas otrajā pusē tikāmies ar Jaunās Bulgārijas universitātes tālmācības fakultātes direktoru, kurš dalījās pieredzē elektroniskās mācību vides Moodle izmantošanā mācību procesa norisē.

«