+371 25699906
LV | RU | EN

„Vēro, mācies, ievies!”

 

Eiropas Tālmācības vidusskola ar 2017.gada 1.septembri uzsāk īstenot Eiropas Savienības Erasmus+programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu Nr.2017-1-LV01_KA101-035319 „Vēro, mācies, ievies!”.

Projekta īstenošanas laiks – 12 mēneši no 01.09.2017. – 31.08.2018.

Projekta piešķirtais finansējums – EUR 7520,00

Projekta mērķis – gūt starptautisku pieredzi un pārņemt labās prakses piemērus, uzlabojot un modernizējot tālmācības mācību procesa organizēšanu elektroniskajā mācību vidē dabaszinātņu mācību priekšmetos un veicināt efektīvu Eiropas Tālmācības vidusskolas attīstību, paaugstinot izglītības iestādes vadības un skolotāju profesionālās kompetences.

Projekta sagaidāmie rezultāti – iegūtās zināšanas un pieredze tiks izmantota Eiropas Tālmācības vidusskolas attīstībā, mācību darba plānošanā, lai uzlabotu mācību procesa organizēšanu tālmācībā, pilnveidotu elektroniskās mācību vides funkcionalitāti pētniecisko darbu organizēšanā dabaszinātņu mācību priekšmetos. Projekta dalībnieki attīstīs savas sadarbības un vadības kompetences, kā arī nostiprinās metodoloģisko pieeju tālmācībai un ieviesīs jaunākās inovatīvās tendences Eiropas Tālmācības vidusskolas darbībā.

Projekta partneri: FLS „Simeon Radev”- Bulgārija
                                 CEEDCV – Spānija
                                 Colegiul Technic Edmond Nicolau Focsani - Rumānija

                             

Projekta kontaktpersona – Aija Bārzdaine, e-pasts: aija.barzdaine@eiropasskola.lv, telef., 25699906

«