+371 25699906
LV | RU | EN

Bērnu tiesību aizsardzības kursi - 17.jūnijā.

 Sestdien, 17. jūnijā, Eiropas Tālmācības vidusskola organizēja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas (A) kursus "Bērnu tiesību aizsardzība" 8 stundu apjomā, kurus vadīja burvīgā lektore - Jeļena Prišpetjeva.

Dienas gaitā kursu apmeklētāji apguva sekojošās tēmas:
 
1.Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pamatprincipi Latvijā.
2.Normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzībā.
3.Valsts un pašvaldību pienākumi bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4.Vardarbība pret bērnu – pazīmes, sekas, no vardarbības cietušo bērnu aizsardzība.
5.Saskarsmes īpatnības un saskarsmes veidošanas pamatprincipi.
6.Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai.
7.Rīcība situācijās, kad izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību.
 

Paldies dalībniekiem, un vēlam veiksmi tālākās darba gaitās!

«