+371 25699906
LV | RU | EN

Starptautiska konference

20. maijā Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā norisinājās starptautiska konference "Diasporas bērnu izglītība tālmācībā – ārvalstu pieredze, Latvijas vīzija”. 

Konferencē piedalījās arī mūsu ETV direktore Aija Bārzdaine, kā arī tālmācības idejas ieviesēja vidējā izglītībā Latvijā Dr.paed., Mg.psych. Ilze Kalniņa.
 
Konferences mērķis - meklēt veidus tālmācības pielāgošanai diasporas bērniem. 
 
Konferencē tika pārrunātas iespējas veidot Latvijas diasporas bērniem pielāgotu tālmācības izglītības programmu, uzklausot arī citu valstu pieredzi. 
 
Atsaucoties uz diasporas bērnu vecāku aicinājumu, Pasaules brīvo latviešu apvienības padome apkopoja Latvijā pieejamo tālmācības piedāvājumu, lai meklētu iespējas, kā esošās programmas pielāgot diasporas vajadzībām.
 
Pieredzē dalījās arī Norvēģijas tālmācības skolas (Globalskolen), Nīderlandes tālmācības skolas (Edufax) un Lietuvas tālmācības skolas (OZO ģimnāzija) pārstāvji. 
 
OZO ģimnāzija kopš 2006. gada realizē izglītības ieguvi tālmācībā skolēniem no 7. līdz 12. klasei.
 
Tiekoties skolu pārstāvjiem, tika noslēgts sadarbības līgums un risinājās sarunas par iespējamo tikšanos vasarā pieredzes apmaiņas nolūkos. 
 
 
Tālmācības idejas ieviesēja vidējā izglītībā Latvijā Dr.paed., Mg.psych. Ilze Kalniņa
 
 
 
Latviju pārstāvēja arī Brocēnu vidusskola
 
 
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktore - Valsts sekretāra vietniece Evija Papule atzina, ka tālmācībai ir nākotne un jau šobrīd tiek pierādīts, ka tālmācība ir nepieciešama un tā strādā efektīvi. 

 

«