+371 25699906
LV | RU | EN

Kursi "Bērnu tiesību aizsardzība"

01.10.2015. Eiropas Tālmācības vidusskola organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas (A) kursus "Bērnu tiesību aizsardzība" Inčukalna novadā.

 

Tēmas:

- bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pamatprincipi Latvijā;

- normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzībā;

- valsts un pašvaldību pienākumi bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā;

- vardarbība pret bērnu;

- saskarsmes īpatnības un saskarsmes veidošanas pamatprincipi;

- rīcība situācijās, kad izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību;

- starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai.

Kursus vada lektore Jelena Prišpetjeva.

«