+371 25699906
LV | RU | EN

Kursi

Šodien, 20.08.2015, Eiropas Tālmācības vidusskola viesojas Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošajā vidusskolā, organizējot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas (A) kursus "Bērnu tiesību aizsardzība" 8 stundu apjomā.

Tēmas:

- bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pamatprincipi Latvijā;

- normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzībā;

- valsts un pašvaldību pienākumi bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā;

- vardarbība pret bērnu;

- saskarsmes īpatnības un saskarsmes veidošanas pamatprincipi;

- rīcība situācijās, kad izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību;

- starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai.

Kursus vada Izglītības kvalitātes valsts dienesta licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs un RSU asociēta profesore psiholoģijā, Dr. psych Sandra Mihailova.

«