+371 25699906
LV | RU | EN

Pedagogi

  • Pateicoties mūsu ilggadīgajai pieredzei strādājot tālmācībā gan augstākajā, gan pamata, gan vidējā izglītībā mums ir izdevies izveidot komandu, kas aktīvi iesaistās jaunu ideju realizācijā, pieņem inovācijas un ir spējīgi nodot savas profesionālās zināšanas gan latviešu, gan krievu valodā.
  • Tādejādi mūsu pedagogi tic un ir pārliecināti, ka tālmācība var nodrošināt kvalitatīvu izglītību.
    Pedagogi labi pārzina tālmācības metodoloģisko pieeju un ir sagatavoti sekmīgam darbam skolas izveidotajā mācību eVidē.
  • Mūsu pedagogu ieinteresētā un atbalstošā attieksme Tevi iedrošinās, palīdzēs sistematizēt Tavas patstāvīgi apgūtās zināšanas un nodemonstrēt tās praktiski.

 Pedagogi:

Priekšmets: Matemātika

Jeļena Azareviča

 

Anda Geidāne

 

 

Ināra Užule

 

 
Priekšmets: Latviešu valoda un literatūra

Ināra Losāne

 

Ilze Klāva

 

 

Maija Skopāne

 

 
Priekšmets: Franču valoda
 

Jānis Keišs

 

 
Priekšmets: Vācu valoda
 

Nataļja Meļņika

 

 
Priekšmets: Angļu valoda

Nataļja Seļina

 

Darja Voitjuka

 

 

Katrīna Vēvere

 

 
Priekšmets: Krievu valoda
 

Marina Jefremova

 

 
Priekšmets: Krievu valoda. Mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra
 

Veslava Maļina

 

 
Priekšmets: Vēsture un Sociālās zinātnes. Latvijas un pasaules vēsture
 

Jānis Krievkalns

 

 
Priekšmets: Fizika
 

Andrejs Minajevs

 

 
Priekšmets: Ķīmija
 

Svetlana Azareviča

 

 
Priekšmets: Bioloģija
 

Jūlija Plociņa-Kagaine

 

 
Priekšmets: Informātika. Datorika
 

Ilmārs Zučiks

 

 
Priekšmets: Veselības mācība
 

Gaļina Koreņeva

 

 
Priekšmets: Dabaszinības
 

Valerija Raciņa

 

 
Priekšmets: Vizuālā māksla. Kultūra un māksla
 

Mairita Folkmane

 

 
Priekšmets: Psiholoģija
 

Jolanta Segliņa - Gluškova

 

 
Priekšmets: Politika un tiesības. Uzņēmējdarbības pamati
 

Edgars Čerkovskis

 

 
Karjeras konsultants
 

Arnis Kauķis

 

 
«