+371 25699906
LV | RU | EN

Pašnovērtējuma ziņojums

Eiropas Tālmācības vidusskola (ETV) ir izglītības iestāde, kas reģistrēta izglītībasiestāžu reģistrā 2013. gada 11. oktobrī (reģistrācijas apliecība Nr.4515802989).

Strauji pieaugot izglītojamo skaitam, ETV neilgā laikā ir ieguvusi popularitāti ar kvalitatīvām izglītības programmām un inovatīvām mācību metodēm. Izglītības iestādes darbībai ir raksturīga pozitīva attieksme, izglītojamie un pedagogi ir vienmēr gaidīti ETV.

ETV izvēlas jaunieši un pieaugušie ar dažādiem dzīves stāstiem – sportisti, jaunie uzņēmēji, ārvalstīs dzīvojošie, modeles, jaunās māmiņas un izglītojamie, kuri atkārtoti uzsāk vai turpina mācības pēc profesionālās izglītības iegūšanas.

ETV lepojas, ka mācoties pēc tālmācības metodikas, centralizētos eksāmenus katru gadu mūsu izglītojamie nokārto 100 % apjomā un kļūst par ETV absolventiem un lielākajiem skolas atbalstītājiem nākotnē.

ETV Pašnovērtējuma ziņojumā iespējams iepazīties ar izglītības iestādes vispārīgo raksturojumu, darbības pamatmērķiem un kvalitātes rādītājiem visu jomu atbilstošajos kritērijos un turpmākās attīstības plāniem.

Eiropas Tālmācības vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

 

 

«