+371 25699906
LV | RU | EN

Savstarpējā stundu vērošana skolotāju profesionālisma pilnveidei un atbalstam

Eiropas Tālmācības vidusskola piedāvā kursus programmā
"Savstarpējā stundu vērošana skolotāju profesionālisma pilnveidei un atbalstam" – 8 stundu kursi veblekcija 20.oktobrī plkst.10.00

Tālākizglītības kursi pedagogiem.

Kursu cena 25 EUR + PVN par vienu dalībnieku.
Pieteikties: 22038287, kursi@eiropasskola.lv

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma izglītības iestāžu pedagogiem (1.-12. klase).

Programmas apguve pilnveidos pedagogu prasmi vērot stundas un praktiski pielietot iegūtās zināšanas, pilnveidojot savu profesionālismu. Pedagogs zinās, kam jāpievērš uzmanība, vērojot stundu, kā veidot sarunu ar kolēģi, kā sniegt atbalstošu un pozitīvu atgriezenisko saiti un  formulēt ieteikumus. Zinās stundas vērošanas un sarunas par to posmus. Pedagogi mācīsies pieņemt atgriezenisko saiti un izmantot iegūto pieredzi praksē. Pedagogs zinās, kam jāpievērš uzmanība, vērojot stundu, kā veidot sarunu ar kolēģi, kā sniegt atbalstošu un pozitīvu atgriezenisko saiti, kā formulēt ieteikumus un pieņemt atgriezenisko saiti.

Programmas dalībnieku iegūtās prasmes un zināšanas veicinās profesionālo konkurētspēju un paaugstinās pedagoģiskā procesa efektivitāti un uzlabos iestādes vadības darba kvalitāti.

Lekciju lasa:

Jekaterina Ļežaņina

Eiropas Tālmācības vidusskolas direktore, VISC multiplikatore -lektore, RIIMC lektore un skolotāju konsultante.
Tiesības sniegt konsultācijas, individualizētu atbalstu pedagogiem par mācību stundu efektivitāti un skolēnu produktīvas mācīšanās vadīšanu stundās, pamatojoties uz stundu vērošanu, analīzi un sadarbību ar pedagogu. Apgūta skolotāju – mentoru profesionālā pilnveide, tiesības veikt mentordarbību izglītības iestādē.

 

Apgūstamās tēmas:

  • Savstarpējā stundu vērošana – stundas gaitas pieraksts, stundas analīze, atgriezeniskās saites sniegšana, ieteikumu formulēšana, sarunas par stundu posmi. Kā novērtēt skolotāju sniegumu un mērķtiecīgi pilnveidot skolotāju prasmes.
  • Stundas vērošana – transkripta veidošana, pieraksta analīze.
  • Saruna par stundu – Paslavē! Pajautā! Piedāvā! Ieteikumu un jautājumu formulēšana, atgriezeniskās saites sniegšana, sarunas par stundu analīze.

 

Programma saskaņota 2021. gada 30.jūnijā, Nr. RIMC-21-162.

Piesakies
«