+371 25699906
LV | RU | EN

Komunikācija un sadarbība komandas vadīšanā digitālā vidē

Profesionālās pilnveides izglītības programma

"Komunikācija un sadarbība komandas vadīšanā digitālā vidē"

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Izglītības programma:

“Komunikācija un sadarbība komandas vadīšanā digitālā vidē” (neklātiene)

Izglītības programmas kods:

 30P 483 01 3

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas (tiešsaistē 54 stundas un e-vidē 106 stundas)

Programmas apguves periods:

No 2021.gada augusta līdz 2021.gada decembrim

Programmas licence:

P_4527

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene

Kursu maksa:

512 EUR (personām projekta ietvaros tikai 10% līdzmaksājums jeb 51,20 EUR)

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība

 

Jautājumu gadījumā sazināties:
Projektu koordinatore: Laura Lika
Kontaktinformācija: [email protected], 22038287

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Attīstīt digitālās prasmes sadarbībai un komunikācijai komandas vadīšanai digitālā vidē.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

  • Zināšanas par digitālam iespējām sadarboties, organizēt un vadīt komandu digitālā vidē.
  • Prasme patstāvīgi iepazīties ar digitālām tehnoloģijām un apgūt digitālos rīkus komandas vadīšanai un komunikācijai.
  • Zināšanas un prasme pielāgot digitālo vidi, ierīces un aizsargāt digitālo saturu.
  • Zināšanas un izpratne par komandas organizācijas sistēmām.
  • Spēja reaģēt uz krīzes situācijām, vadīt komandu globāli mainīgos apstākļos.

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē!

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Komandas vadīšanas ABC digitālā vidē - 88 stundas
  • Digitālās tehnoloģijas un digitālie rīki komandas vadīšanai un komunikācijai - 70 stundas
  • Noslēguma pārbaudījums - 2 stundas

 

  Lektori:

 Mg.paed. Ilmārs Zučiks

Informātikas un datorikas pedagogs Eiropas Tālmācības vidusskolā, direktores vietnieks Daugavpils 12.vidusskolā izglītības jautājumos

 

 

 

Mg.sc.soc. Edgars Čerkovskis

Ekonomikas un kultūras augstskolas lektors, ar ilgstošu starptautisku pieredzi efektīvas vadības, pārmaiņu vadības, kā arī biznesa plānošanas un vadības teorijās. Pasniedz lekcijas par darba tirgus izaicinājumiem.

 

 

 

Mg.psych. Arnis Kauķis

Mārketinga psihologs, lektors, vadītājs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi biznesa plānošanas, vadības teorijas, personāla vadības, saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairāku grāmatu autors, to vidū: „Kā vadītājam saprasties ar padotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju”, „Es gribu savu salonu”, “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”. 

 
Piesakies
«