+371 25699906
LV | RU | EN

Klientu un sadarbības partneru attiecību vadība, pielietojot komunikācijai biznesa vidē nepieciešamās angļu val. prasmes

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma

"Klientu un sadarbības partneru attiecību vadība, pielietojot komunikācijai biznesa vidē nepieciešamās angļu valodas prasmes"

 

Izglītības programma:

"Klientu un sadarbības partneru attiecību vadība, pielietojot komunikācijai biznesa vidē nepieciešamās angļu valodas prasmes" (neklātiene)

Izglītības programmas kods:

 30P 345093

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas (tiešsaistē 56 stundas un e-vidē 104 stundas)

Programmas apguves periods:

4 mēneši

Programmas licence:

 P_5424

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene

Kursu maksa:

400 EUR

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība

 Izglītības programmas mērķauditorija ir mazie uzņēmēji un personas, kuri vēlas pilnveidot kompetenci klientu un sadarbības partneru attiecību vadībā, iegūstot teorētiskās un praktiskās zināšanas par klientu un sadarbības partneru attiecību vadību biznesa vidē uzņēmējdarbībā, pilnveidojot komunikācijai nepieciešamās angļu valodas prasmes reālās biznesa situācijās.

Jautājumu gadījumā sazināties:
Projektu koordinatore: Laura Lika
Kontaktinformācija: kursi@eiropasskola.lv, 22038287

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Pilnveidot komunikācijas efektivitāti klientu un sadarbības partneru attiecībās un attīstīt komunikācijai biznesa vidē nepieciešamās angļu valodas prasmes.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Zināšanas un izpratne par klientu un sadarbības partneru attiecību vadību biznesa vidē.

Prasme klientu un sadarbības partneru efektīvas komunikācijas procesā pielietot biznesa vidē nepieciešamās  mutvārdu un rakstveida angļu valodas prasmes- iegūt informāciju, paust viedokli, rakstīt anotācijas un lietišķās vēstules, uzstāties un paust argumentētu viedokli  angļu valodā.

Spēja praktiski pielietot iegūtās zināšanas klientu un sadarbības partneru attiecību veidošanā biznesa vidē,

Spēja nodibināt un vadīt attiecības ar uzņēmuma partneriem ievērojot biznesa etiķeti

Spēja pielietot  apgūtās prasmes reālās biznesa situācijās.

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē!

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Klientu un sadarbības partneru attiecību vadība biznesā angļu valodā – 156 stundas
  • Noslēguma pārbaudījums – 4 stundas

Apgūstamās tēmas:

  • Klientu un sadarbības partneru attiecību vadība,
  • Efektīva komunikācija biznesā,
  • Klientu un sadarbības partneru lietišķās tikšanās biznesa vidē,
  • Sapulces sanāksmes vadīšana,
  • Komunikācijai biznesa vidē nepieciešamās  mutvārdu angļu valodas prasmes,
  • Komunikācijai biznesa vidē nepieciešamās  rakstveida saziņa angļu valodas prasmes,
  • Biznesa etiķete – nevainojamam uzvedības stilam un uzņēmuma reprezentācijai,
  • Personīgā tēla un manieru izkopšana, Simulāciju pašpārliecinātības treniņš- pielietot  apgūtās prasmes reālās biznesa situācijās.
Piesakies
«