+371 25699906
LV | RU | EN

Digitālās tehnoloģijas un rīki jēgpilna digitālā satura izstrādei

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma

"Digitālās tehnoloģijas un rīki jēgpilna digitālā satura izstrādei"

 

Izglītības programma:

"Digitālās tehnoloģijas un rīki jēgpilna digitālā satura izstrādei" (neklātiene)

Izglītības programmas kods:

 30P 483 01 3

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas (tiešsaistē 64 stundas un e-vidē 96 stundas)

Programmas apguves periods:

4 mēneši

Programmas licence:

P_5309

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene

Kursu maksa:

512 EUR

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība

 

Izglītības programmas mērķauditorija ir personas, kurām ir nepieciešamas specifiskās digitālās kompetences, kuras ir iesaistītas apmācību plānošanā, organizēšanā un īstenošanā, pilnveidot zināšanas un attīstot prasmes par digitālām tehnoloģijām un rīkiem mācību organizēšanā un komunikācijā.

Apgūstot izglītības programmu persona būs attīstījusi savu digitālo kompetenci, pilnveidojusi savas prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā un spēs izvēlēties un pielietot jaunākās digitālās tehnoloģijas un rīkus satura izstrādei un izmantošanai, pārbaudīt paveiktā kvalitāti,  apguvusi prasmi koordinēt un ieviest izmaiņas, izprast informācijas apmaiņas digitālos procesus.

Jautājumu gadījumā sazināties:
Projektu koordinatore: Laura Lika
Kontaktinformācija: kursi@eiropasskola.lv, 22038287

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesā attīstīt izglītojamu digitālo kompetenci, pilnveidojot zināšanas par digitālām tehnoloģijām un rīkiem mācību organizēšanā un komunikācijā ikdienas darbā.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

  • Zināšanas un izpratne par digitālajām tehnoloģijām un izmantojamiem rīkiem komunikācijas veidošanā un satura izstrādē;
  • Prasme izvēlēties atbilstošākās tehnoloģijas un rīkus;
  • Spēja racionāli izmantot dažādus komunikācijas rīkus, veidot vienkāršu un sarežģītu digitālo saturu, izprotot informācijas apmaiņas principus digitālos procesos.

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē!

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Digitālās tehnoloģijas jēgpilna digitālā satura veidošanai – 40 stundas
  • Digitālā pratība satura veidošanā un izmantošanā – 78 stundas
  • Komandas darba organizācijas sistēmas komunikācijai – 40 stundas
  • Noslēguma pārbaudījums – 2 stundas

Apgūstamās tēmas:

  • Digitālās tehnoloģijas jēgpilna digitālā satura veidošanai,
  • Digitālā pratība satura veidošanā un izmantošanā- digitālā teksta apstrāde, datu kārtošana, prezentācijas materiālu sagatavošana, informācijas iegūšana un apstrāde, digitālo rīku jēgpilna lietošana satura izstrādē un izvērtēšanā, drošība, digitālās vides un ierīču pielāgošana, 
  • Komandas darba organizācijas sistēmas komunikācijai- Google konts, digitālās platformas komunikācijas organizēšanā, mākoņkrātuves.

Lektori:

Mg.paed. Ilmārs Zučiks

Informātikas un datorikas pedagogs Eiropas Tālmācības vidusskolā, direktores vietnieks Daugavpils 12.vidusskolā izglītības jautājumos

 

 

 

 

 

 

Mārcis Galiņš

Lektors, informātikas pedagogs un datorspeciālists. Skola 2030 mācību materiālu autors.

 

Dace Teseļska

Esmu ieguvusi inženierzinātņu bakalaura grādu Datorvadībā un datorzinātnē Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kā arī papildus Mūžizglītības sertifikātu “Pedagoģija” ar iespēju veikt pedagoģisko darbību.
Mana pirmā darba vieta studiju laikos saistīta ar grafisko dizainu. Lieliska pieredze, balsoties uz uzņēmuma būtību un vērtībām, veidot uzņēmuma korporatīvo tēlu.
Pēc augstskolas diploma iegūšanas, praktisko pieredzi ieguvu strādājusi starptautiskā IT uzņēmumā par IT Projektu vadītāju, klientu konsultantu un papildus par IT pedagogu/eksāmenu komisijas vadītāju Pieaugušo izglītības centrā, pasniedzot, lietojumprogrammatūru un grafiskā dizaina programmas. Man ļoti patīk darbs ar cilvēkiem un patiesi ir prieks redzēt kā visi, kuri vēlas un ir apņēmības pilni, sasniedz savus mērķus.
Lielākais izaicinājums un darba pieredze saistīta ar valsts līmeņa IS projekta vadību, sistēmu testēšanu, dokumentēšanu un klientu konsultēšanu. Vairāku gadu garumā izdevusies veiksmīga sadarbība un izdevies vadīt projektu izstrādes komandu, realizēt un izpildīt gan klienta, gan biznesa prasības, kā arī piedalīties vairākās iepirkuma procedūrās. Vadot šāda tipa projektus esmu iemācījusies plānot un komunicēt.
Esmu cilvēks ar lielu atbildības sajūtu. Esmu atvērta jauniem izaicinājumiem un iespējām. Patīk mācīties, ko jaunu. Spēju pielāgoties jebkurai situācijai, galvenais, lai veidojas pozitīva abpusēja sadarbība.

Piesakies
«