+371 25699906
LV | RU | EN

Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai

Profesionālās pilnveides izglītības programma

"Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai"

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Izglītības programma:

“Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai” (neklātiene)

Izglītības programmas kods:

 30P 483 01 3

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas (tiešsaistē 51 stundas un e-vidē 109 stundas)

Programmas apguves periods:

No 2021.gada augusta līdz 2021.gada decembrim

Programmas licence:

 

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene

Kursu maksa:

512 EUR (personām projekta ietvaros tikai 10% līdzmaksājums jeb 51,20 EUR)

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība

 

Jautājumu gadījumā sazināties:
Projektu koordinatore: Laura Lika

Kontaktinformācija: [email protected], 22038287

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā tiks attīstītas izglītojamo digitālās prasmes, izmantot digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanā.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

  • izmantot digitālās tehnoloģijas komunikācijā un attālināto mācību organizēšanā;
  • izmantot dažādus komunikācijas rīkus, veidot vienkāršu un sarežģītu digitālo saturu;
  • pilnveidot zināšanas par attālinātām mācību metodēm un prast tās pielietot;
  • labvēlīgas mācību vides veidošanā izmantojot attālinātu mācīšanos.

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē!

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanai – 40 stundas
  • Digitālā satura veidošana – 84 stundas
  • Labvēlīgas mācību vides psiholoģija – 30 stundas
  • Normatīvie dokumenti attālināto mācību organizēšanā un digitālo tehnoloģiju izmantošanā – 6 stundas

 

  Lektori:

 Mg.paed. Ilmārs Zučiks

Informātikas un datorikas pedagogs Eiropas Tālmācības vidusskolā, direktores vietnieks Daugavpils 12.vidusskolā izglītības jautājumos

 

 

 

Mg.sc.soc. Edgars Čerkovskis

Ekonomikas un kultūras augstskolas lektors, ar ilgstošu starptautisku pieredzi efektīvas vadības, pārmaiņu vadības, kā arī biznesa plānošanas un vadības teorijās. Pasniedz lekcijas par darba tirgus izaicinājumiem.

 

 

 

Mg.psych. Arnis Kauķis

Mārketinga psihologs, lektors, vadītājs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi biznesa plānošanas, vadības teorijas, personāla vadības, saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairāku grāmatu autors, to vidū: „Kā vadītājam saprasties ar padotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju”, „Es gribu savu salonu”, “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”. 

 

 

 

Mg.iur. Andra Šēnberga

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietniece, Licencēšanas un reģistru departamenta direktore. Eksperte Izglītības iestādes akreditācijas kārtības organizēšanā. Eksperte Izglītības iestādes darbību regulējošo ārējie un iekšējie normatīvie aktu izstrādē un piemērošanā.

 
«