+371 25699906
LV | RU | EN

Digitālā satura veidošana un izmantošana izglītībā

Profesionālās pilnveides izglītības programma

"Digitālā satura veidošana un izmantošana izglītībā"

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Izglītības programma:

“Digitālā satura veidošana un izmantošana izglītībā” (neklātiene)

Izglītības programmas kods:

 30P 483 01 3

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas (tiešsaistē 54 stundas un e-vidē 106 stundas)

Programmas apguves periods:

No 2021.gada augusta līdz 2021.gada decembrim

Programmas licence:

P_4455

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene

Kursu maksa:

512 EUR (personām projekta ietvaros tikai 10% līdzmaksājums jeb 51,20 EUR)

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība

 

Jautājumu gadījumā sazināties:
Projektu koordinatore: Laura Lika
Kontaktinformācija: [email protected], 22038287

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesā pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidojot un izmantojot jēgpilnu digitālo saturu izglītībā.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

  • Zināšanas par digitālām tehnoloģijām izglītībā un izpratne par jēgpilna satura veidošanas principiem.
  • Prasme izstrādāt digitāla, interaktīva satura materiālus izmantojot dažāda veida digitālos rīkus.
  • Zināšanas un izpratne par komandas un klases darba organizācijas sistēmām.
  • Prasme pielāgot digitālo vidi, ierīces un aizsargāt digitālo saturu.
  • Spēja iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē un sagatavot digitālus izglītības procesa materiālus.

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē!

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Digitālās tehnoloģijas jēgpilna digitālā satura veidošanai izglītībā - 40 stundas
  • Digitāla un interaktīva mācību materiāla izstrāde - 50 stundas
  • Komandas un klases darba organizācijas sistēmas - 36 stundas
  • Digitālās vides un ierīču pielāgošana un drošība - 32 stundas
  • Noslēguma pārbaudījums – 2 stundas

 

 Lektori:

Mg.sc.soc. Edgars Čerkovskis

Ekonomikas un kultūras augstskolas lektors, ar ilgstošu starptautisku pieredzi efektīvas vadības, pārmaiņu vadības, kā arī biznesa plānošanas un vadības teorijās. Pasniedz lekcijas par darba tirgus izaicinājumiem.

 

 

 

Mg.paed. Ilmārs Zučiks

Informātikas un datorikas pedagogs Eiropas Tālmācības vidusskolā, direktores vietnieks Daugavpils 12.vidusskolā izglītības jautājumos

 

 

 

Mārcis Galiņš

Lektors, informātikas pedagogs un datorspeciālists. Skola 2030 mācību materiālu autors.

 
Piesakies
«