+371 25699906
LV | RU | EN

Digitālā pratība darba vidē

Profesionālās pilnveides izglītības programma

"Digitālā pratība darba vidē"

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Izglītības programma:

“Digitālā pratība darba vidē” (neklātiene)

Izglītības programmas kods:

30P 483 01 3

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas (tiešsaistē 56 stundas un e-vidē 104 stundas)

Programmas apguves periods:

No 2021.gada augusta līdz 2021.gada decembrim

Programmas licence:

P_4525

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene

Kursu maksa:

512 EUR (personām projekta ietvaros tikai 10% līdzmaksājums jeb 51,20 EUR)

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība

 

* Piesakies līdz 30.jūnijam!
* Līdzmaksājums 10% jeb 51,20EUR!

Jautājumu gadījumā sazināties:
Projektu koordinatore: Laura Lika
Kontaktinformācija: kursi@eiropasskola.lv, 22038287

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Attīstīt digitālo pratību, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu darba vidē.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

  • Zināšanas un izpratne par digitālās kompetences nozīmību darba vidē.
  • Prasme iegūt, veidot, rediģēt, strukturēt un analizēt digitālo saturu.
  • Prasme pielāgot digitālo vidi, ierīces un aizsargāt digitālo saturu.
  • Spēja iekļauties digitālā vidē un sagatavot darbam nepieciešamos digitālā satura materiālus.

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē!

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Digitālās prasmes darba vidē - 38 stundas
  • Digitālā pratība satura veidošanā un izmantošanā - 100 stundas
  • Datu un ierīču drošība - 20 stundas
  • Noslēguma pārbaudījums - 2 stundas

 

Lektori:

Mg.sc.soc. Edgars Čerkovskis

Lektors un programmas direktors Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ir izveidojis un vada vairāk nekā 10 inovatīvus studiju kursi vairākās Latvijas universitātēs - digitālā ekonomika, digitālās tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, digitālie rīki un to pielietojums u.c.. Čerkovskis ir vadījis kursus vairākos Latvijas mēroga uzņēmumos, tostarp akciju sabiedrība Latvijas Dzelzceļš, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Finanšu ministrija, Valsts Policija u.c. Edgars lasījis lekcijas par digitalizācijas tēmām gandrīz visas Latvijas pašvaldības. Pēdējo 2 gadu laikā apmācījis vairāk nekā 600 skolu direktorus visā Latvijā un izglītoja apmēram 5000 skolotāju dažādos ar digitalizāciju saistītos jautājumos. 
Publicējis rakstus par digitalizāciju un tās lomu izglītībā un ekonomikā vispopulārākajos Latvijas masu medijos un regulāri uzstājas kā eksperts Latvijas televīzijā un radio. Viņš ir vairāku digitālo rīku, piemēram, virtuālās ekonomikas kabineta un vairāku virtuālo simulāciju tiešsaistes rīku autors. Čerkovska izstrādātie digitālie materiāli, programmas un metodes joprojām tiek izmantotas lielākajos Latvijas mācību centros - Eiropas Tālmācības vidusskolā, Rīgas Tālmācības vidusskolā, Latvijas Tālmācības profesionālais centrā un Eiropas Tālmācības centrā. Viens no svarīgākajiem darbiem ir Izglītības kvalitātes indeksa izstrāde un aprobācija Latvijas skolās, kā arī Virtuālās realitātes ieviešana 3 Latvijas skolas.

  

Mg.paed. Ilmārs Zučiks

Informātikas un datorikas pedagogs Eiropas Tālmācības vidusskolā, direktores vietnieks Daugavpils 12.vidusskolā izglītības jautājumos

 

 

 

Dace Teseļska

Esmu ieguvusi inženierzinātņu bakalaura grādu Datorvadībā un datorzinātnē Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kā arī papildus Mūžizglītības sertifikātu “Pedagoģija” ar iespēju veikt pedagoģisko darbību.
Mana pirmā darba vieta studiju laikos saistīta ar grafisko dizainu. Lieliska pieredze, balsoties uz uzņēmuma būtību un vērtībām, veidot uzņēmuma korporatīvo tēlu.
Pēc augstskolas diploma iegūšanas, praktisko pieredzi ieguvu strādājusi starptautiskā IT uzņēmumā par IT Projektu vadītāju, klientu konsultantu un papildus par IT pedagogu/eksāmenu komisijas vadītāju Pieaugušo izglītības centrā, pasniedzot, lietojumprogrammatūru un grafiskā dizaina programmas. Man ļoti patīk darbs ar cilvēkiem un patiesi ir prieks redzēt kā visi, kuri vēlas un ir apņēmības pilni, sasniedz savus mērķus.
Lielākais izaicinājums un darba pieredze saistīta ar valsts līmeņa IS projekta vadību, sistēmu testēšanu, dokumentēšanu un klientu konsultēšanu. Vairāku gadu garumā izdevusies veiksmīga sadarbība un izdevies vadīt projektu izstrādes komandu, realizēt un izpildīt gan klienta, gan biznesa prasības, kā arī piedalīties vairākās iepirkuma procedūrās. Vadot šāda tipa projektus esmu iemācījusies plānot un komunicēt.
Esmu cilvēks ar lielu atbildības sajūtu. Esmu atvērta jauniem izaicinājumiem un iespējām. Patīk mācīties, ko jaunu. Spēju pielāgoties jebkurai situācijai, galvenais, lai veidojas pozitīva abpusēja sadarbība.

 

 

 
Piesakies
«