+371 25699906
LV | RU | EN

Audzināšanas pieejas

"Audzināšanas pieejas izglītības procesā" - 6 stundu apjomā, veblekcija 15. oktobrī plkst.10.00

Pieteikties: 22038287, kursi@eiropasskola.lv
Kursu cena 25 EUR+PVN  par vienu dalībnieku, atkarībā no dalībnieku skaita.
Kursu norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā, Jūsu telpās vai tiešsaistē

Programmas apguves laikā pedagogi pilnveido profesionālo sagatavotību audzināšanas darbībai, apgūstot pozitīvās audzināšanas metodes, kas sekmē izglītojamā veiksmīgai dzīvei nepieciešamo iemaņu izkopšanu, brīvas domāšanas un rīcības izpausmes; uzlabo prasmi sadarboties ar ģimeni  vienotu  audzināšanas mērķu sasniegšanā. Dalībnieki tiks rosināti  pārrunāt, kas nepieciešams nodrošinot audzēkņu drošību skolā, ievērot skolas dokumentāciju, audzēkņu vajadzības. (Atbilstoši MK noteikumi Nr.480;15.07.2016)

Lektore:

Ilze Jeļinska
Individuāli praktizējošs zvērināts advokāts, jurists no 2008.- līdz šim brīdim specializējusies bērnu un nepilngadīgo aizstāvības jautājumos.

 

 

 

Kursu programmā:

  • Jaunākās pieejas audzināšanas procesā.

  • Izglītības iestādes un pedagogu atbildība audzināšanas procesa organizēšanā un vadīšanā.

  • Mācību metodes u metodiskie paņēmieni drošības un kārtības noteikumu izstrādei un īstenošanai audzināšanas procesā.

  • Sadarbība ar vecākiem, atbalsta personālu, kolēģiem.

Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, saskaņojuma Nr. RIMC-19-120, 26.06.2019.

Kursu norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai tiešsaistē
 

 

Piesakies
«