+371 25699906
LV | RU | EN

Audzināšana kā pedagoģiskā procesa sastāvdaļa

“Audzināšana kā pedagoģiskā procesa sastāvdaļa” 6 stundu apjomā veblekcija 3. novembrī plkst.10.00

Tālākizglītības kursi pedagogiem.

Kursu cena 25 EUR+ PVN  par vienu dalībnieku.
Iespēja organizēt kursus Jūsu telpās vai tiešsaistē
Pieteikties: 22038287, kursi@eiropasskola.lv

Programmas apguves laikā pedagogi pilnveido profesionālo sagatavotību audzināšanas darbībai, apgūstot pozitīvās audzināšanas metodes, kas sekmē izglītojamā veiksmīgai dzīvei nepieciešamo iemaņu izkopšanu, brīvas domāšanas un rīcības izpausmes; uzlabo prasmi sadarboties ar ģimeni vienotu audzināšanas mērķu sasniegšanā. (Atbilstoši MK noteikumi Nr.480;15.07.2016)

Lektore:

Airisa Šteinberga

Strādājusi vairāk kā 15 gadus kā skolotāja un klases audzinātāja. 1997.gadā ieguva doktora grādu psiholoģijā, bet kopš 2013.gadā ir psihodrāmas speciāliste. Šobrīd strādā RTU un docē psiholoģijas studiju priekšmetus inženierzinātņu studentiem un vada dažādu tematu – pedagoģiskā psiholoģijā, pedagoģiskajā saskarsmē, audzināšanas psiholoģija, sadarbības psiholoģiskie aspekti, nodarbības skolotāju profesionālās pilnveides programmās. Strādā kā psihologs – konsultants ar personības attīstības, vecāku un bērnu savstarpējo attiecību un karjeras izaugsmes problemātiku.

Apgūstamās tēmas:

  • Personības attīstība kā izglītības mērķis.
  • Audzināšanas mērķis – attieksmju attīstība.
  • Mācīšanās saturs un mācīšanas metodes kā audzināšanas līdzekļi.
  • Komunikācijas audzinošais spēks un emocionālā inteliģence.

 

Programma saskaņota 2020. gada 25. marta saskaņojuma Nr. RIMC-20-070

Kursu norises vieta: klātiene Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai tiešsaiste

Projektu koordinatore Laura Lika
kursi@eiropasskola.lv
tālrunis +371 220 382 87

 

Piesakies
«