Our school has participated and coordinated in various projects and has several agreements with other institutions
+371 25699906
LV | RU | EN

Our school has participated and coordinated in various projects and has several agreements with other institutions

 • The European Distance Eductaion Secondary School has a broad international experience. We cooperate with the largest and most prestigious distance learning schools in the UK, Norway, Sweden, Finland, Spain, Romania, Bulgaria, as well as in Lithuania, Estonia and Latvia.
 • The European Distance Education Secondary School uses the example of the Finnish education system, which is considered to be one of the best in the world.

 

European Distance Education Secondary School - ECL Examination Center!

The European Distance Education Secondary School in cooperation with the ECL International Testing Centre ECL CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MODERN LANGUAGES offers the opportunity to obtain internationally recognized certificates for education and work.

 
 
We are members of the European Distance and E-Learning Network since 2017, which facilitates the exchange of knowledge and experience among professionals in distance education and e-learning.
 
 
Since 2017, we have a cooperation agreement with the international Oxford Learning college in the UK to provide our school students and otherss with the opportunity to pass A-level tests.
 
 
The exchange of experience between distance education schools in Finland, Estonia, Lithuania and Latvia in 2015, aimed at improving professional skills and abilities for teachers and school administration and taking over good practices and examples from other distance learning schools in adult learning. (No NPAD 2015/10256)
 
  
Erasmus + program project (KA1) "Learning mobility in the school sector" project Nr.2017-1-LV01_KA101-035319 "Observe, learn, implement!"with project partners from Bulgaria, Spain and Romania. The aim of the project was to gain international experience and take over examples of good practice by improving and modernizing the organization of distance education in the electronic learning environment for science subjects and promoting the effective development of the European Distance Education Secondary School by increasing the professional competence of the education institution and teachers.
 
 
Nordplus Adult project "Improvement of professional skills in teaching natural science subjects based on finding the best practice and acquiring new methods in distance education for adults" Nr. NPAD 2017/10140 was based on the exchange of experience between distance education schools in Norway and Sweden, with emphasis on natural science subjects.

 

 

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

   

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 • neformālās izglītības programmu īstenošana

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas

 • mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

 • Projekta koordinators: Laura Lika, kursi@eiropasskola.lv, 22038287

Sīkāka informācija

www.macibaspieaugusajiem.lv

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

«