+371 25699906
LV | RU | EN

Digital skills (for persons with prior knowledge) for distance education provision

Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai

(160 stundas- 51 stundas tiešsaistes nodarbības, 109 stundas tālmācībā eVidē)

IIzglītības programmas mērķauditorija ir personas, kuras ir iesaistītas apmācību plānošanā, organizēšanā un īstenošanā uzņēmumā vai izglītības iestādē. Programmas saturs paredz apgūt, pilnveidot digitālās prasmes, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu un komunikāciju veicot attālinātas mācības.

(160 stundas- 51 stundas tiešsaistes nodarbības, 109 stundas tālmācībā eVidē)

Mācību grafiks: katru nedēļu 1 reize tiešsaistes nodarbība un patstāvīgais darbs eVidē.

Pilna mācību maksa: 512,00 EUR (10%, kas jāsedz pašam, – 51,20 EUR)

Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā tiks attīstītas digitālās prasmes, izmantot digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanā.

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

  • Digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanai (I. Zučiks, E. Čerkovskis);
  • Digitālā satura veidošana (I. Zučiks, E. Čerkovskis);
  • Labvēlīgas mācību vides psiholoģija (A. Kauķis);
  • Normatīvie dokumenti attālināto mācību organizēšanā un digitālo tehnoloģiju izmantošanā (A. Šenberga).

 

 

Grupu komplektēšanu uzsāksim, tiklīdz saņemsim Jūsu kontaktus no VIAA.

Apstiprinājumu par atbilstību uzņemšanas nosacījumiem saņemsiet epastā. 

Mācību uzsākšana no 18. augusta.

Paldies visiem 252 dalībniekiem, kuri izvēlējās apgūt šo programmu! Uz tikšanos!

«