+371 25699906
LV | RU | EN

Vidējā izglītība latviešiem

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Mācību valoda: latviešu
Izglītības programmas kods: 31011014
Programmas licences Nr. V-9453, izsniegta 30.10.2017.
Akreditācijas lapa: Nr.10983 izsniegta, 03.11.2017.

Mācoties tālmācībā students:

  • Mācās skolas īpaši veidotā mācību eVidē.
  • Mācās tikai 3 mācību priekšmetus mēnesī.
  • Atbilstoši apgūtajiem mācību priekšmetiem nokārto vienu ieskaiti katrā priekšmetā.
  • Ieskaites nokārtošana ir iespējama jebkurā vietā un diennakts laikā!
  • Students drīkst pārkārtot jebkuru ieskaiti, ja vēlas uzlabot iegūto vērtējumu!

Katrā mācību gadā Tev ir noteikts obligāto ieskaišu skaits, kuras kārto interneta tiešsaistē skolas īpaši veidotā mācību eVidē.

 Mācību priekšmeti un ieskaišu skaits Kopā 10.klase 11.klase 12.klase
  Ieskaišu skaits gadā
 Latviešu valoda  6 2  2  2
 Literatūra  6 2  2  2
 Angļu valoda  6  2  2  2
 Маtemātika  12  4  4  4
 Latvijas un pasaules vēsture  6  2  2  2
 Informātika  3  2  1  
 Psiholoģija 3   1 2
 Fizika 6 2 2 2
 Ķīmija 6 2 2 2
 Bioloģija 6 2 2 2
 Vizuālā māksla 2    2  
 Veselības mācība 1     1
 Politika un tiesības 2     2

 

  

«