+371 25699906
LV | RU | EN

Vidējā izglītība latviešu un krievu valodā

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

Mācību valoda: latviešu/ krievu
Izglītības programmas kods: 31012024 
Programmas licence: Nr. V-9456, izsniegta 30.10.2017. 
Akreditācijas lapa:  Nr.10986 izsniegta, 03.11.2017.

Mācoties tālmācībā, students:

  • Mācās skolas īpaši veidotā mācību eVidē.
  • Mācās tikai 3 mācību priekšmetus mēnesī.
  • Atbilstoši apgūtajiem mācību priekšmetiem nokārto vienu ieskaiti katrā priekšmetā.
  • Ieskaites nokārtošana ir iespējama jebkurā vietā un diennakts laikā!
  • Students drīkst pārkārtot jebkuru ieskaiti, ja vēlas uzlabot iegūto vērtējumu!

 
Katrā mācību gadā Tev ir noteikts obligāto ieskaišu skaits, kuras kārto interneta tiešsaistē skolas īpaši veidotā mācību eVidē

 Mācību priekšmeti un ieskaišu skaits Kopā 10.klase 11.klase 12.klase
  Ieskaišu skaits gadā
 Latviešu valoda 6 2 2 2
 Literatūra 6 2 2
 Angļu valoda  6 2 2 2
 Krievu valoda un literatūra  6 2 2
 Latvijas un pasaules vēsture  6 2 2 2
 Маtemātika 12 4 4 4
 Dabaszinības 6 2 2       2
 Informātika 3 1  
 Psiholoģija 3   1 2
 Vizuālā māksla 2    
 Veselības mācība 1           1
 Politika un tiesības 2      2 

 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

Mācību valoda: latviešu/ krievu
Izglītības programmas kods: 31011024 
Programmas licence: Nr. V-9455, izsniegta 30.10.2017. 
Akreditācijas lapa: Nr.10985, izsniegta 03.11.2017.

Mācoties tālmācībā, students:

  • Mācās skolas īpaši veidotā mācību eVidē.
  • Mācās tikai 3 mācību priekšmetus mēnesī.
  • Atbilstoši apgūtajiem mācību priekšmetiem nokārto vienu ieskaiti katrā priekšmetā.
  • Ieskaites nokārtošana ir iespējama jebkurā vietā un diennakts laikā!
  • Students drīkst pārkārtot jebkuru ieskaiti, ja vēlas uzlabot iegūto vērtējumu!

 
Katrā mācību gadā Tev ir noteikts obligāto ieskaišu skaits, kuras kārto interneta tiešsaistē skolas īpaši veidotā mācību eVidē

 Mācību priekšmeti un ieskaišu skaits Kopā 10.klase 11.klase 12.klase
  Ieskaišu skaits gadā
 Latviešu valoda  6 2 2 2
 Literatūra  6 2 2 2
 Angļu valoda  6 2 2 2
 Krievu valoda un literatūra  6 2 2 2
 Latvijas un pasaules vēsture  6  2 2 2
 Маtemātika 12  4 4 4
 Informātika 3 2 1  
 Fizika 6 2 2 2
 Ķīmija 6 2 2 2
 Bioloģija 6 2 2  2
 Vizuālā māksla 2   2  
 Veselības mācība 1     1
 Politika un tiesības 2     2
 Psiholoģija 3   1
«